X

Betalt för överskottsvärme med ny prissättning för fjärrkyla

Norrenergi lanserar en helt ny prissättning för fjärrkyla. Syftet är att få en mer kostnadsriktig och konkurrenskraftig prissättning, som samtidigt är mer resurssmart och påverkbar.

Den stora nyheten i prissättningen är synsättet att kunden inte längre använder fjärrkyla under vintern, utan istället lämnar ifrån sig överskottsvärme. Därmed betalar kunden inte heller för kyla utan får betalt för den returnerade värmen. Kundens överskottsvärme återanvänds men denna gång som fjärrvärme.

Alla delar i priset går att påverka vilket ger kunden incitament att effektivisera i den egna fastigheten. På så sätt använder vi våra resurser mer effektivt och optimerar fjärrvärme- och fjärrkylsystemet.
170607 Värme tillsammans2.jpg
– Vi har valt att se på fjärrkylan ur ett mer resurseffektivt perspektiv, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi. Genom att kunden får betalt för den överskottsvärme som lämnas över via fjärrkylnätet vintertid, hoppas vi att fler ser möjligheterna med fjärrkyla. Just nu träffar vi våra kunder för att gå igenom de nya förutsättningarna. 

Prissättningen börjar gälla för Norrenergis befintliga kunder från den 1 januari 2018. För de kunder som väljer att ansluta nya fastigheter till Norrenergis fjärrkyla under 2017 gäller prissättningen direkt.

För mer information kontakta:

Maria Carvinge, marknadschef, telefon: 08-475 04 97
maria.carvinge@norrenergi.se

Monica Vilhelmson, kommunikationschef, telefon 08-475 05 60
monica.vilhelmson@norrenergi.se