X

Avtal på plats för askåterföring

I somras kunde vi börja återföra träaskan från vår pelletsförbränning till skogen. Efter flera års målmedvetet arbete för att sluta kretsloppet fullt ut har vi tecknat avtal med en ny samarbetspartner.

Norrenergi har under flera år velat återföra träaska till skogen för att sluta kretsloppet för vår pelletsförbränning. Länge har vi och andra intressenter fört en dialog med Skogsstyrelsen om förutsättningarna för återföring av träpelletsaska till skogsmark för att möjliggöra detta. 

Askåterföring igång sedan i somras

Under år 2016 arbetade vi med att hitta lämpliga former och samarbetspartners för att återföra träaskan till skogsmark. Den aska som Norrenergi genererar per år är cirka 300–600 ton, vilket är en förhållandevis liten mängd i jämförelse med andra aktörer. 

Tidigare lämnade vi vår aska till deponi, där den till exempel användes som fyllnadsmassor vid vägbyggen eller som övertäckning på deponier. I somras, sommaren 2017, tecknade vi avtal med en ny samarbetspartner och är nu igång med vår askåterföringsprocess.

– Det känns väldigt tillfredsställande att vi nu har slutit kretsloppet och samtidigt fullt ut kan möta de krav som Naturskyddsföreningen ställer på askåterföring i sin miljömärkning Bra Miljöval, säger Mårten Zakrison, bränslechef på Norrenergi.

171115 Mårten aksåterföring.jpgMårten Zakrison, bränslechef Norrenergi