X

Alla bidrar när brf Fröet sparar energi

Alla bidrar när brf Fröet sparar energi

Vem ansvarar för att spara energi – bostadsrättsföreningen eller de boende? Båda såklart. När både föreningen och varje lägenhetsinnehavare bidrar – då kan man sänka energianvändningen rejält. Det vet Thomas Bergqvist, teknikansvarig för bostadsrättsföreningen Fröet 2 i Bergshamra.

Våren 2012 besökte vi bostadsrättsföreningen Fröet 2, som hade satt som mål att sänka energianvändningen för värme från 127 till under 100 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Så hur gick det egentligen? Vi kollade med Thomas Bergqvist.

– Vi är inte riktigt där ännu. Förra året – då vi hade en kall vinter – slutade det på 113. Men målet kvarstår, vi vill ner på tvåsiffrigt.

Bostadsrättsföreningens fastighet består av 188 lägenheter på Carl Malmstens väg i Bergshamra. Huset byggdes 1985 och 2008 upphandlade föreningen sin egen fjärrvärmecentral med ledning från Norrenergi, efter att tidigare ha delat värmecentral med grannföreningen. Resultatet blev en lägre energianvändning och sänkta kostnader.

Sänkte ännu mer med hjälp av Mina sidor
– Men vi ville ner ytterligare och började därför abonnera på Norrenergis Energikompassen, som idag har ersatts av Mina Sidor. Tidigare läste vi själva av mätarna men nu fick vi ett verktyg som hjälpte oss att sänka kostnaderna.

På Mina Sidor finns information om energianvändning, månadskostnad, returtemperatur, tendens och dygnsmedeleffekt för varje enskild anläggning. De siffrorna går att bryta ner på månad, dag och till och med varje timme den senaste månaden.

– På så vis kan vi se vilken effekt våra energibesparande åtgärder har. Vi använder det verktyget regelbundet och tillämpar oftast inställningen ”normalårskorrigerat”.

En rad åtgärder
För att komma under 100 kilowattimmar per kvadratmeter har föreningen genomfört en rad åtgärder sedan de tog över fastigheten 2003.

– Vi har tätat en del fönster, bytt termostat på samtliga värmeelement och gått igenom alla cirka 35 injusteringsventiler. Det sistnämna kostade inte mer än den tid som vicevärden och dåvarande styrelseordföranden lade ner, men gav ett bra utfall eftersom det har skruvats en del på ventilerna genom åren, säger Thomas Bergqvist.

Den senaste stora åtgärden är byte av frånluftsfläktarna på vindarna – fyra är redan bytta och de återstående två byts i höst.

Datorisering sparar tid
Idag är föreningen Fröet helt datoriserad. Frånluftsfläktarna är uppkopplade på ett nätverk med egna IP-adresser, och det sitter en kopplingslåda i varje hus.

– Det är som ett litet intranät med en dataundercentral där fläktinstallationen ligger inlagd. Det tar mig fem minuter att göra en rondering idag, säger Thomas Bergqvist. Men om föreningen ska nå sitt mål måste de boende också bidra, poängterar han.

Alla är med och bidrar
– Framför allt trycker vi på vikten av att inte täcka över spaltventilerna som reglerar luften i lägenheten, och vad man måste tänka på när man bygger om så att man inte förstör ventilationen. Sedan handlar det om alla de där små, små åtgärderna som tillsammans sänker energikostnaderna – från att inte låta balkongdörren stå öppen mitt i vintern till att inte ställa möbler framför elementen.