X

99,9 % förnybar värme första kvartalet 2020

99,9 % förnybar värme första kvartalet 2020

Våra miljövärden för årets första kvartal visar på en mycket låg andel fossil förbrukning i vår bränslemix för värmeproduktion.

Årets första kvartal var 99,9 procent av Norrenergis bränslemix för värmeproduktion förnybar. Vi har då producerat vår värme nästan helt och hållet av värmeåtervinning och förnybara bränslen. Det innebär att våra koldioxidutsläpp från fossil värmeproduktion har minskat med drygt 60 procent jämfört med samma period förra året. Vi är glada över de fina miljövärdena och jobbar vidare mot 100 procent förnybar värmeproduktion. Vår fjärrkyla är som vanligt 100 procent förnybar.

En hjälp i våra kunders hållbarhetsarbete

Flera av våra kunder bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete och då är fastighetens miljöpåverkan en viktig aspekt att ha med. Här ingår bland annat att ta hänsyn till hur värmen och kylan i fastigheten produceras och påverkar miljön. Många har efterfrågat kvartalsvisa rapporter om miljönyckeltal för vår värme och kyla, därför redovisar vi sedan en tid tillbaka miljövärden för vår fjärrvärme och fjärrkyla varje kvartal. 

Här hittar du våra miljövärden för Q1 2020:
Fjärrvärme Q1 2020

Fjärrkyla Q1 2020