X

99,7 % förnybart 2020 – våra miljönyckeltal är klara

Under 2020 var andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion 99,7 procent enligt Bra Miljöval, som även räknar in transporter. Jämfört med 2019 tar det oss en halv procentenhet närmare vårt mål att vara helt fossilfria. Omräknat till koldioxidekvivalenter är vår klimatpåverkan 0,6 gram per kilowattimme.

Varmt år och målmedvetna arbetsinsatser

– Det gläder mig stort att vi har så bra miljönyckeltal för 2020. Förra året var ett relativt varmt år vilket gör att vi mycket sällan behövt använda fossilt bränsle. En annan stor bidragande orsak är det mycket låga läckaget av köldmedium från våra värmepumpar, ett resultat av gediget underhållsarbete från vår driftpersonal. Vi ser framemot att under 2021 vässa vår klimatsmarta värme och kyla ytterligare mot målet 100 % förnybar produktion, säger Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef på Norrenergi.

Carl Berndtsson_MG_3887.jpg

100 % förnybar kyla som tidigare

Precis som tidigare år är andelen förnybart bränsle för vår fjärrkyla 100 procent  Andelen koldioxidekvivalenter är 3 gram per kilowattimme.

Alla miljönyckeltal hittar du här.