X

99,3 % förnybar värme

Varje dag bidrar vi tillsammans till ett bättre klimat.

99,3 % förnybar värme

2017 var andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion en av de högsta någonsin. Det är bra, både för dig och klimatet.

Att vi producerar fjärrvärme och fjärrkyla med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat gör att vi tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling här i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. Men att vår uppvärmning lämnar minsta möjliga avtryck på klimatet ger också resultat på nationell och global nivå.

Klarar klimatmålen

Visste du att Sverige klarar miljömålen till 2020 mycket tack vare fjärrvärmen. Svenska städer har väldigt ren luft, bland den renaste i världen faktiskt. En viktig förklaring är Sveriges väl utbyggda fjärrvärme. Utsläppen av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft i städerna har successivt minskat i och med att fjärrvärmen ersatt de tidigare många, mindre värmepannorna, och övergått till förnybara bränslen. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning till förnybara bränslen en av förklaringarna till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyotoavtalet.

Ny värme av värme som blir över

Runt om i Sverige och Europa går fjärrvärmen allt mer över till att ta vara på spillvärme. Vi tar vara på värme som blir över och flyttar den till dem som behöver. Det kan vi göra tack vare de väl utbyggda fjärrvärmenäten i Sverige. Via näten kan vi istället för att använda olika bränslen för att producera värme, ta vara på överbliven värme som finns runt om i samhället.

30 år av återvunnen värme från duschvatten

I mer än 30 år har vi på Norrenergi tagit vara på värmen från Sundbybergsbornas duschvatten och återanvänt den för att producera både fjärrvärme och fjärrkyla. De största värmekällorna i vår egen produktion är värmen från det renade avloppsvattnet, och därefter biobränsle i form av träpellets som är en restprodukt från skogs- och sågverksindustrin.

Bra miljöval-märkt sedan 2008

All vår fjärrvärme märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. En märkning som kännetecknas av mycket höga krav. För tio år sedan var vi först ut i Sverige med att Bra Miljöval-märka vår fjärrvärme. Förutom att märkningen syftar till att minska klimatpåverkan ser den samtidigt till ett större samhällsperspektiv och tar hänsyn till biologisk mångfald. Vi tror att Bra Miljöval är ett bra verktyg för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle i balans med naturen.

På god väg mot 100 %

Vår högsta siffra någonsin var härom året då vi hade 99,6 % förnybar energi i vår bränslemix, enligt Bra Miljöval. Då är även utsläpp från våra bränsletransporter inräknade. På sikt vill vi att vår egen produktion ska baseras på förnybara energikällor till 100 procent. 2017 var andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion 99,3 procent enligt Bra Miljöval – så vi är nära vårt mål.

Hjälper dig spara energi

När vi hjälps åt att bli mer hållbara bidrar vi tillsammans till ett bättre klimat. Därför vill vi också hjälpa dig att spara energi. På vår gratistjänst Mina sidor kan du till exempel följa upp din energianvändning när det passar dig. Du får också hjälp att se vad du kan effektivisera för att spara energi och pengar. Vi har flera andra tjänster som också hjälper dig att använda energin så effektivt som möjligt. Här hittar du dem.