X

2016 gjorde oss ännu bättre förberedda för framtiden

2016 gjorde oss ännu bättre förberedda för framtiden

Norrenergis års- och hållbarhetsredovisning för 2016 är här. En gemensam nämnare för många av det gångna årets aktiviteter är att de syftade till att göra oss ännu bättre förberedda för framtiden.

För att trygga framtidens utmaningar arbetar vi ständigt med utveckling, effektivisering och nybyggnationer. Under året slutförde vi arbetet med att koppla ihop Solna och Sundbybergs fjärrkylnät och förstärkte Sundbybergsverket med två nya kylmaskiner och tre nya distributionspumpar. Vårt produktionssamarbete med Fortum Värme utökades och från 1 juli 2016 levererar Fortum 75 MW värme till oss.

Säkrar energisystemet när städerna växer
Solna och Sundbybergs städer växer kraftigt och en viktig del i en hållbar stadsutveckling är att både befintlig och ny bebyggelse har tillgång till en miljöriktig och trygg försörjning av värme och kyla. Detta behöver Norrenergi planera för. Solnaverket spelar en viktig roll i vår strävan att utveckla energisystemet så att det blir helt förnybart. Tillsammans med Solna stad har vi därför arbetat med att ta fram ett gemensamt planprogram för sydvästra Huvudsta, där nya bostäder planeras, och för Solnaverket. Under 2017 fortsätter arbetet med att ta fram ett nytt miljötillstånd för att utveckla Solnaverket.

Utveckling av tjänster för effektiv energianvändning
Under året har vi startat pilotprojekt där några av våra kunder får testa digitala applikationer som använder smart styrning för att spara energi utan att kompromissa om komfort och inomhusklimat. Pilotprojekten, som görs både med villa- och företagskunder, ska hjälpa oss samla kunskap och erfarenhet som ger oss vägledning om hur vi kan utveckla våra framtida tjänster utifrån kundernas behov.

I början av 2016 lanserades också nya Mina sidor. Tjänsten har utvecklats i dialog med våra kunder och vi har strävat efter att göra det lättare och roligare att följa upp sin energianvändning. Gratistjänsten inkluderar nu funktioner som tidigare fanns i betaltjänsten Energikompassen.

Ett första avtal för att ta vara på överskottsvärme från ett datacenter
Vi har lagt stor fokus på att hitta resurssmarta samarbeten där vi kan ta vara på överskottsvärme. Arbetet resulterade i början av 2017 i ett första avtal där vi ska återvinna värme från ett datacenter.

Lagkrav och låga utetemperaturer gav lägre andel förnybart
Andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion under 2016 blev 96 procent inklusive transporter enligt Bra Miljöval. Låga utetemperaturer i kombination med nya lagkrav för emissioner medförde att bioolja inte kunde eldas som planerat. Därför ökade användningen av fossil olja och därmed även koldioxidutsläppet.

Vi arbetar vidare mot vårt övergripande mål – klimatneutral verksamhet – och fortsätter utveckla fler hållbara lösningar för att öka andelen förnybart i produktionen! Vi hoppas också att vårt ambitiösa mål kan tjäna som inspiration för andra i vår omvärld.