X

2014 års- och hållbarhetsredovisning

Även 2014 var efterfrågan på miljösmart fjärrvärme och fjärrkyla stor i expansiva Solna och Sundbyberg, och andelen förnybara bränslen i vår bränslemix fortsätter ligga på 99 procent. 

I redovisningen intervjuar vi ett urval personer. Bland annat Solna stads stadsdirektör Kristina Tidestav som ger sin syn på Norrenergis roll i stadens miljö- och hållbarhetsarbete. Per Helgesson, fastighetschef på AMF Fastigheter, berättar också hur Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla bidragit i miljöcertifieringen av Sundbybergs nya stadshus. Fler intervjuer hittar du i redovisningen.

Här berättar vi också om de utvecklingsprojekt som pågick under året och vårt beslut att ansöka om inträde i prisdialogen. Att kundnöjdheten bland våra privatkunder ökade stort i årets kundundersökning gjorde oss mycket glada och stolta!

Detta är några axplock, men det finns mycket mer att läsa. Här hittar du redovisningen! Vill du ha en tryckt version så slå en signal till vår kundservice på telefon 08-475 04 40 eller skicka ett mail till kundservice@norrenergi.se. Tveka inte att höra av dig om du vill lämna synpunkter eller har några frågor.