Gå direkt till huvudinnehåll

Vår hållbarhetsredovisning för 2021 är här

När pandemin gick in på sitt andra år fortsatte vi att utveckla nya arbetssätt utifrån de förutsättningar som rådde. De flesta restriktioner är nu borttagna men vi ser att många arbetssätt kommer att bestå. Flexibla arbetsformer som distansarbete har många fördelar och vi behåller därför möjligheten att arbeta upp till 50 procent hemifrån där det är möjligt. Det gör det enklare att få ihop livspusslet samtidigt som det stärker oss i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Med all reservation för tillståndet i världen summerar vår vd Stefan Persson ett bra år. Vi levererar ett bra resultat, andelen förnybar energi är på en hög nivå och våra kunder är i mångt och mycket nöjda med oss. Läs vd-ordet här.

Fortsatt kunddialog och utveckling av kundportalen

Många kunder har uppskattat att kunna mötas digitalt och det fortsätter vi givetvis med när kunder så önskar. I början av året lanserade vi en helt ny webbplats och vi har fortsatt utveckla nya verktyg i kundportalen. Verktygen hjälper våra kunder få kontroll på energianvändningen och förstå var det finns möjlighet att göra besparingar. Läs mer här. 

I redovisningen berättar Åsa Rodin, hållbarhetsansvarig på Bostadsstiftelsen Signalisten, om deras viktigaste hållbarhetsfrågor och hur vi kan hjälpas åt för en hållbar stadsutveckling.

Stärkt leveranskapacitet och nytt miljötillstånd

I början av året tog vi två nya värmepumpar i drift som ökar vår leveranskapacitet för både värme och kyla. En annan fördel är att de innehåller ett nytt köldmedium som ger betydligt lägre klimatpåverkan vid ett eventuellt läckage.

Efter flera års arbete och förberedelser fick vi till slut vårt nya miljötillstånd för Solnaverket. Med det kan vi säkra vi vår framtida leverans av streamad värme samtidigt som vi får möjlighet att fasa ut den lilla del fossilt bränsle som fortfarande behövs. Här kan du läsa mer

Detta var ett axplock av innehållet i vår hållbarhetsredovisning. Om du är nyfiken på att läsa mer gör du det här. 

Här hittar du våra redovisningar


Hållbarhetsredovisning 2021