Gå direkt till huvudinnehåll

Utbildning och informationsträffar på kundernas önskelista

Det visar resultatet från de djupintervjuer vi nyligen gjort för att få ännu bättre kunskap om vilken hjälp du som kund behöver när det gäller värmen i din fastighet.

Vi vill rikta ett stort tack till dig som medverkade! Att få veta mer om era behov och önskemål hjälper oss att utveckla våra tjänster i rätt riktning.

Bostadsrättsföreningar efterfrågar mer hjälp

I intervjuerna vi har gjort med ser vi att bostadsrättsföreningarna har generellt ett större behov av hjälp och stöttning från oss, jämfört med företagen som ofta har stöd i sin egen organisation.

Energieffektivisering – en utmaning

Som väntat ser förkunskaper och behov olika ut beroende på vilken typ av kund man är, och vilken roll man har. Men gemensamt för alla är att man tycker det är en utmaning att energieffektivisera.

Bostadsrättsföreningarnas önskelista

Här är några önskemål som bostadsrättsföreningarna nämner:

 • Utbildning hos Norrenergi, både för egen del och för att kunna engagera fler inom föreningen.
 • Tjänster som är anpassade utifrån föreningen och utgår från dessa förutsättningar.
 • Kunna anteckna besök och annat i en digital loggbok i kundportalen.
 • Det underlättar att ha en uppkopplad värmecentral som styrs digitalt.
 • Vill genomföra mer energioptimeringsarbete framöver.
 • Bättre kunskap om vad Norrenergi kan hjälpa till med respektive inte kan hjälpa till med.

Viktigaste frågorna enligt våra företagskunder

Företagen jobbar strukturerat med värme- och energifrågor. Vanligtvis är värmecentralen uppkopplad och man har egna hjälpfunktioner. Här har många arbetat med energi länge och har stor kunskap. Ständigt aktuella frågor är:

 • Hur sänker vi energianvändningen?
 • Hur sänker vi returtemperaturen
 • Hur kan kostnader sänkas?

Hur kan vi bli mer effektiva?

Önskemål från våra företagskunder

Några önskemål som kommit fram i intervjuer med företagsrepresentanter:

 • Tydlig och enkel information önskas, rent generellt.
 • Studiebesök önskas – hur ser produktion och planering ut hos Norrenergi?
 • Hur kan vi göra det tydligt för våra tekniker vad Norrenergi gör eller kan hjälpa till med?

Vad händer nu?

Nästa steg är att göra en grundlig utvärdering av resultatet från intervjuundersökningen för att se hur vi kan stötta dig som kund på bästa sätt. En fortsatt utveckling av kundportalen är på gång och vi ser flera möjligheter att utveckla verktyg som ligger i linje med önskemålen.

Dela gärna med dig av dina önskemål

Vi vill också gärna påminna om vår kundundersökning som pågår just nu, där vår samarbetspartner TMJ Group ringer runt till slumpvis utvalda kunder. Om du blir uppringd hoppas vi att du har möjlighet att sätta av några minuter för att dela med dig av dina synpunkter. De är ett viktigt underlag för vår fortsatta utveckling. Tack på förhand!

Våra energitjänster

Vi har flera olika tjänster som du kan ta hjälp av för att trygga och optimera din energianvändning. 

Du hittar dem här