Gå direkt till huvudinnehåll

Förtydligande kring Fastighetsägarnas rapport ”Het marknad”

Fastighetsägarna har nyligen gjort en granskning av lönsamheten för fjärrvärmebolagen i Sverige. Den redovisade avkastningen för Norrenergi ger dock inte hela bilden, eftersom vi under perioden som jämförs har varit del av en koncern.

Fastighetsägarnas rapport ”Het marknad” har lönsamheten för fjärrvärmebolagen i Sverige granskats och avkastningen på totalt kapital under perioden 2013 till 2017 jämförs. Norrenergi är ett av de bolag som har en hög avkastningsnivå i rapporten. 

Uppgifterna om Norrenergi i rapporten speglar inte verksamhetens sammantagna ekonomi. Om rapporten hade utgått från koncernredovisningen hade den ekonomiska bilden sett annorlunda ut. Den genomsnittliga avkastningen hade då varit lägre under perioden. För 2013 var avkastningen till och med negativ.

Vidare är det bokförda värdet på våra anläggningstillgångar, som ligger till grund för nyckeltalsberäkningen, lågt eftersom vi valt att samarbeta med energibolag i regionen istället för att investera i egna produktionsanläggningar.

Investeringar för fortsatt hållbar energiförsörjning

Vi befinner oss i en expansiv region och Solna och Sundbybergs städer fortsätter att växa kraftigt. För att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar stadsutveckling behöver Norrenergi investera för en miljöriktig och trygg försörjning av värme och kyla även i framtiden. Vi behöver till exempel hantera bortfallet av värmen vi utvinner från renat avloppsvatten, när Bromma reningsverk avvecklas.

– Från att tidigare ha haft en ansträngd ekonomi har vi under senare år stärkt våra finanser, samtidigt som våra priser varit oförändrade de senaste fem åren. I dagsläget har vi förbättrat våra förutsättningar att ta viktiga steg vidare mot en ännu mer hållbar verksamhet, säger Stefan Persson, vd för Norrenergi.

Publicerad 2019-02-07