X

Mer hållbara transporter med Q3

Norrenergi arbetar miljömedvetet i hela produktionskedjan. Som medlemmar i Q3 får vi verktyg som bidrar till att våra transporter ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan och vara så säkra som möjligt.

Q3 – Forum för hållbara transporter är ett initiativ med cirka 100 medlemmar som arbetar för hållbara transporter. Vi ser vårt deltagande som en del i att ta ett större ansvar för de transporter som är knutna till produktionen.

Hållbara transporter omfattar allt från miljöanpassade drivmedel till trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Norrenergi ställer redan idag miljökrav vid transportupphandlingar, bland annat på låga utsläpp. Vi utformar också avtalen så att transporter med överlast inte ska löna sig.

Som medlem i Q3 får vi tillgång till upphandlingsverktyg som ställer höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid transporterna. Föreningen tillhandahåller även expertrådgivning kring hållbar transportupphandling. Läs mer om Q3 under länken här intill.

Energiföretagen Sveriges linje är också att arbeta mot en allt mer fossilfri transportsektor.

Q3-logga.jpg