X

Klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla

Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla uppfyller mycket högt ställda miljökrav. Fjärrvärmen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och fjärrkylan är helt förnybar. Men för er som vill minska er klimatpåverkan ytterligare erbjuder vi klimatkompenserad värme och kyla.

Många av våra kunder strävar efter att deras energianvändning ska ge så litet avtryck på miljön och klimatet som möjligt. De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för klimatkompenserad värme och kyla och vi är därför glada att kunna erbjuda en sådan produkt till våra kunder. 

Under ett normalkallt år uppgår andelen förnybar energi i våra värmeleveranser till 98 procent och utsläppen till cirka 6 g CO2e/kWh*. När det gäller kylleveranserna är andelen förnybar energi 100 procent.

Vår målsättning är att på sikt helt eliminera den eldningsolja som fortfarande behövs under kalla vinterdagar. Fram till dess kan ni som vill välja att klimatkompensera för de små utsläpp av fossil koldioxid som er fastighets energianvändning ger upphov till.

Vad innebär det?

Norrenergis klimatkompensation innebär att samma mängd koldioxidutsläpp som fastigheten ger upphov till, minskas någon annanstans i världen och nettoutsläppet blir därmed noll. 

För att göra detta väljer vi att för er räkning köpa certifierade utsläppsminskningar ("CER") från FN-godkända projekt ("CDM"). De valda projekten är dessutom certifierade enligt Gold standard, vilket innebär att de tillhör de mest hållbara projekten i FN-systemet. Förutom utsläppsminskningar bidrar projekten även till en hållbar utveckling i de utvecklingsländer där de genomförs.

Vad kostar det och hur beställer man?

Hör av dig till oss för att teckna ett tilläggsavtal. Kostnaden beror till stor del på ert energiuttag under det gångna året och hur mycket icke förnybart bränsle vi använt. 

I broschyren som du hittar här intill kan du läsa mer. Om du vill veta mer eller teckna tilläggsavtal, ring oss på 08-475 04 40 eller mejla till kontakt@norrenergi.se.