X

Vårt miljöansvar

På Norrenergi har vi under många år arbetat offensivt med hållbarhetsfrågor och detta gäller inte minst miljöområdet. Som första energibolag i Sverige märkte vi för några år sedan all vår fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Vårt miljöansvar

På Norrenergi har vi under många år arbetat offensivt med hållbarhetsfrågor och detta gäller inte minst miljöområdet. Som första energibolag i Sverige märkte vi för några år sedan vår fjärrvärme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Många av våra kunder bedriver idag ett omfattande hållbarhetsarbete där fastighetens energianvändning är en viktig fråga. Vi vill gärna bidra i detta arbete genom att uppvisa bra miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla samt erbjuda tjänster och rådgivning kring energibesparing.

Ansvar genom hela värdekedjan

Vi tar ansvar för vår verksamhets påverkan genom hela värdekedjan – från våra bränslens ursprung, till att hjälpa våra kunder att göra egna energibesparingar. Vår produktion av värme och kyla kännetecknas sedan länge av högt ställda miljökrav. Redan 2001 certifierade vi oss enligt ISO 14001 och år 2008 märkte vi vår värme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Genom märkningen ställer vi höga krav på både oss själva och våra leverantörer. På så sätt kan vi bidra till att nå ett samhälle i balans med naturen. Läs mer om Bra Miljöval här.

Mot 100 procent förnybart

I dag använder Norrenergi en mycket begränsad andel fossila bränslen och all vår el kommer förnybar vattenkraft som är märkt Bra Miljöval. Genom målmedvetna miljösatsningar ökar vi ständigt andelen förnybar energi i våra produkter. Under ett normalkallt år använder vi cirka 98 procent förnybar energi i vår produktion. På sikt vill vi att vår egen produktion enbart ska baseras på förnybara energikällor.  Du kan läsa mer om våra bränslen och våra miljönyckeltal här.

Tjänster för effektiv energianvändning

Alla våra kunder har tillgång till webbtjänsten ”Mina sidor” där överskådliga rapporter över energianvändning och kostnader presenteras. Men det finns också tilläggstjänster som Värmetrygg. Den vänder sig till kunder som vill ha extra trygghet och hjälp med att trimma värmecentralen.

För kunder som vill minimera sin klimatpåverkan erbjuder vi tjänsten klimatkompenserad värme och kyla. Tjänsten innebär att de små koldioxidutsläpp som kundens leveranser ger upphov till minskas någon annanstans i världen, så att nettoutsläppet reduceras till noll. Här kan du läsa mer.