X

Vårt lokala och sociala ansvar

För oss på Norrenergi är det viktigt att behandla alla lika och ha ansvarsfulla relationer till medarbetare och samarbetspartners. Vi vill också vara en god kraft i samhället genom att stötta lokala föreningar.

Norrenergi strävar efter att ta hänsyn till människors hälsa och välbefinnande. Det gäller våra kunder, leverantörer och medarbetare, men även andra som berörs av vår verksamhet. 

Vårt sociala ansvar handlar i första hand om att arbeta för goda och ömsesidigt utvecklande relationer med ägare, affärspartners, våra medarbetare och det lokala samhället. Professionalism och etik är viktigt i alla våra relationer och ligger till grund för en långsiktigt hållbar verksamhet.

Vi arbetar utifrån ett målprogram för vårt sociala ansvarstagande som utgår från vår hållbarhetspolicy och har ISO 26000 som vägledning. Hållbarhetspolicyn hittar du här

Vill vara en god granne

Vi bedriver vår verksamhet i våra ägarkommuner och deras närområden. Invånarna och företagarna här är våra kunder och intressenter. Det är därför vår självklara ambition att vara en god granne som är engagerad i det lokala samhällets utveckling. Om du vill läsa mer om vilka organisationer vi har valt att samarbeta med hittar du det under länken Sponsring i menyn här intill.  

Engagemang och delaktighet 

Våra medarbetares engagemang och delaktighet är en stor tillgång som vi vill uppmuntra genom vår företagskultur och våra arbetssätt. Vi tror att det bidrar till att skapa ett attraktivt företag där människor trivs och många vill arbeta. Tydligt ledarskap och kompetensutveckling hos våra anställda är viktiga parametrar. Förutom engagemang och delaktighet vill vi att våra arbetsprocesser ska präglas av helhetssyn och förtroende. 

Gemensam värdegrund

Värdeorden ”Vi kan, vi vill, vi bryr oss” speglar vår värdegrund som tagits fram gemensamt av alla medarbetare. Den tar sitt avstamp i viljan och förmågan att ta ansvar, och har en lösningsorienterad och omtänksam attityd som ramverk. Vi vill upplevas som omtänksamma, handlingskraftiga och pålitliga. En anda som vi har med oss och som visar sig på olika sätt i vårt dagliga arbete.

Säker arbetsplats med balans i livet

Vi sätter säkerhet och arbetsmiljö i främsta rummet och bedriver ett aktivt arbete för att ständigt förbättra oss. God hälsa är en framgångsfaktor för både medarbetare och företag genom att det ökar välbefinnandet och minskar sjukfrånvaron. Balans i livet är därför en viktig devis som vi hjälps åt att påminna varandra om.

Det är också vår tro att mångfald och jämställdhet hjälper oss att utvecklas. Och att den bästa arbetsplatsen består av personer med olika bakgrund och erfarenhet.