X

Vårt ekonomiska ansvar

Norrenergi ska drivas på affärsmässiga grunder och erbjuda fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster, till konkurrenskraftiga priser inom ramen för högt ställda miljökrav – detta är våra ägardirektiv. 

Norrenergis ekonomiska ansvar handlar om att bedriva en långsiktig, lönsam verksamhet och samtidigt leverera värme och kyla till konkurrenskraftiga och stabila priser. Genom att vara lönsamma skapar vi förutsättningar för samhällsnytta i våra ägarkommuner. 

Kopplingen mellan vår lönsamhet och våra produkters miljöprestanda samt vårt sociala ansvarstagande är stark. Vi vet att våra kunder värdesätter energilösningar som hjälper dem att leva klimat- och miljövänligt. Vårt kundarbete är godkänt enligt kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme, som kännetecknas av nyckelorden öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Dessa ord stämmer också väl överens med hur vi vill prägla vår affärsverksamhet. Mer finns att läsa i vår hållbarhetspolicy som du hittar här

Genom de nationella ekonomiska styrmedlen är också förnybara bränslen lönsammare att använda än fossila bränslen. Vi tror att hållbarhetsarbetet långsiktigt stärker vår position som attraktiv arbetsgivare.

Fortsatt utveckling

För att Norrenergi långsiktigt ska fortsätta utvecklas enligt ägardirektiven pågår omfattande utredningar och analyser av hur den framtida energiproduktionen ska se ut. Vi vet att viktiga förutsättningar för den fortsatta verksamheten är:

  • Upprätthålla en långsiktigt stabil lönsamhet och avkastning. 
  • Upprätthålla konkurrenskraftiga prisnivåer. 
  • Höja miljöprestandan genom att eliminera den kvarvarande användningen av fossil olja i den egna produktionen. 
  • Säkerställa fjärrvärmeleveranserna till den omfattande nybebyggelse som sker inom ägarkommunerna.