X

Vår hållbarhetsredovisning för 2019 är här

För oss handlar långsiktig hållbarhet om att bidra till samhällsnytta på flera plan.

Hållbarhetsredovisning 2019

2019 var året då vi började streama vår värme och kyla efter ett samarbete med examensarbetare inom kommunikation, levererade 99,2 % förnybar värme, påbörjade utbyggnaden av kyla till Bromma och startade samarbetet med AIK Fotboll där vi tillsammans bidrar till att bygga hållbara städer på flera plan. Vi lade också en strategisk plan för vår utveckling de närmaste fyra åren och gick med i energibranschens färdplan för fossilfri uppvärmning.

 

Här hittar du hållbarhetsredovisningen i sin helhet och vår årsredovisning för 2019.

2019 – snabbreprisen

Här hittar du några av de viktigaste punkterna under vårt år 2019.

Året i korthet

I takt med utvecklingen, och relevanta i framtiden

Klimatutmaningen är högaktuell och vi planerar för att utvecklas med omvärlden och svara upp mot de förväntningar som ställs på oss.

VD har ordet

Vi gör det med värme

Vi hjälper våra kunder i deras hållbarhetsarbete och bidrar till hållbar stadsutveckling.

Norrenergi och vår omvärld

Stabilt på hög andel förnybart

2019 var vår värme 99,2 % förnybar. Så här tar vi ansvar för vår verksamhets miljöpåverkan i alla led.

Miljömässig hållbarhet

En god kraft i samhället

Vi bryr oss om våra städer. Med trygga leveranser av värme och kyla, en attraktiv arbetsplats och stöd till lokala föreningar bidrar vi till hälsa och välbefinnande.

Social hållbarhet

Affärsmässig samhällsnytta

Vi driver en långsiktig, lönsam verksamhet och levererar tjänster som uppfyller höga krav på prisvärdhet och miljö. Så skapar vi förutsättningar för samhällsnytta i våra ägarkommuner.

Ekonomisk hållbarhet

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. Sedan mer än trettio år tillbaka återvinner vi energi i smarta kretslopp. Och varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten som värmer hushåll och företag i Solna och Sundbyberg och intilliggande områden. 
Det är vad vi kallar streaming IRL.