X

Vårt arbete för en hållbar framtid

Norrenergi förser mer än 100 000 invånare och ett stort antal företag med fjärrvärme. Vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling handlar om långsiktig lönsamhet, bästa möjliga miljöprestanda och ett genuint ansvarstagande för vår omvärld.

Vårt arbete för en hållbar framtid

Norrenergi förser mer än 100 000 invånare och ett stort antal företag med fjärrvärme. Med värme och kyla i kretslopp handlar vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling om långsiktig lönsamhet, bästa möjliga miljöprestanda och ett genuint ansvarstagande för vår omvärld.

Norrenergis arbete mot en hållbar utveckling innebär att vi låter vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande gå hand i hand med vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Samtidigt som vi är lönsamma tar vi hänsyn till miljön, behandlar samarbetspartners och medarbetare väl och engagerar oss i vår näromgivning.

I vårt hållbarhetsarbete riktas stort fokus på att höja miljöprestandan hos våra produkter fjärrvärme och fjärrkyla. På så sätt skapar vi mervärden som dels hjälper våra kunder att bli mer hållbara, dels stärker vår konkurrenskraft och lönsamhet. Som första energibolag i Sverige märkte vi för några år sedan vår fjärrvärme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och vår fjärrkyla är helt förnybar.

Kärnan i Norrenergis hållbarhetsarbete är att:

  • tillhandahålla trygg och bekväm fjärrvärme och fjärrkyla till konkurrenskraftiga priser
  • med hjälp av våra produkter och tjänster skapa förutsättningar för att våra kunder ska kunna leva klimat- och miljövänligt
  • bidra till en god lokal samhällsutveckling på de platser där vi verkar.

Öppen och god dialog

Vi är måna om att ha en öppen och god dialog med våra kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. Dialogen sporrar och inspirerar oss att hela tiden utveckla vår verksamhet. För att säkerställa ständig förbättring och utveckling arbetar vi enligt ett program för socialt ansvarstagande, baserat på den internationella standarden ISO 26000.

Mer information om hur vi arbetar för en hållbar stadsutveckling hittar du under länkarna i menyn här intill. Vår hållbarhetspolicy, som också är vår uppförandekod, hittar du i länken här intill liksom vår hållbarhetsredovisning.

190410 Hållbarhetsred2.jpg