X

Vasakronans mål är att bli helt klimatneutrala

– Vårt långsiktiga mål är att vara helt klimatneutrala. Och då är klimatkompensation ett jättebra verktyg. Det säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. Sedan första januari 2012 köper de klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla från Norrenergi.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med kontors- och butiksfastigheter i
några av Sveriges största städer. Bland annat äger Vasakronan ett flertal kommersiella fastigheter i Solna och Sundbyberg.
– Hållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av vår verksamhet – både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Sedan många år tillbaka räknar vi ut vår klimatpåverkan enligt en internationellt etablerad standard, och den absolut största posten är energianvändningen i våra fastigheter, säger Anna Denell.

Klimatkompenserad värme och kyla

Vasakronan köper energi av flera olika bolag, som alla har olika förutsättningar och lösningar. Och i Solna-Sundbyberg är det Norrenergi som levererar fjärrvärme och fjärrkyla till Vasakronans fastigheter.
– Vi har en nära kontakt med Norrenergi om de här frågorna, säger inköpare Peter Linde. Och när de erbjöd oss klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla som första kund så accepterade vi det genast.

Vasakronan1 besk.jpgPeter Linde och Anna Denell

Det optimala för Vasakronan är en faktisk klimatpåverkan som är noll, det vill säga att energiproduktionen inte ger upphov till några utsläpp alls. Och Norrenergi är nära målet, men inte riktigt framme.
– Då är klimatkompensation ett utmärkt alternativ, som tyvärr inte alla energibolag erbjuder. Vi kan klimatkompensera själva, men det är bättre när det sker tidigare i leverantörskedjan, säger Anna Denell.

 

Projekt för både klimat och lokalsamhälle

Vasakronan kontrollerar noga att deras leverantörer verkligen lever upp till vad de lovar. Och hittills har Norrenergi uppfyllt alla grundkrav.
– Vi får en bra tilläggsprodukt från Norrenergi. Deras klimatkompensation är i form av köp av utsläppsminskningar från projekt som är certifierade enligt Gold Standard. Dessa leder till utsläppsminskningar som inte skulle ha uppstått annars, vilket är viktigt. Och Norrenergi har lagt sig på en hög nivå – de har valt projekt som är bra inte bara för klimatet men även för lokalsamhället där projektet bedrivs, till exempel i form av förbättrad hälsa och nya arbetstillfällen för de som bor där.

Norrenergis klimatkompensation innebär i sammanhanget inte någon större kostnad.
– Deras grundleverans är ju Bra Miljövalmärkt. Det är bara den sista lilla toppen av tillförd energi som inte är fossilfri och som de klimatkompenserar för, säger Peter Linde.
– För oss är det ett stort plus att våra energileverantörer har ett aktivt miljötänk. Det är ett önskemål vi har haft länge, säger Anna Denell.

Artikeln är från Norrenergis kundtidning Gröna kvarter nummer 4, som publicerades i januari 2014.