X

Sundbybergs klimatsmarta stadshus

Sundbyberg är idag den stad som växer snabbast i Sverige.
Och efter drygt 25 år hade Sundbybergs kommunhus i
Rissne blivit för litet, för trångt och för opraktiskt med sina
gångar och prång.

För en tid sedan fick kommunförvaltningen i Sundbybergs stad sitt stora lyft. Då flyttade
de in i sitt nya stadshus – modernt, flexibelt och inte minst miljöklassat.
– Miljöaspekten var viktig när vi gick ut och sökte lokaler, säger Emelie Holm,
fastighetsförvaltare på Sundbybergs stad.

I sökandet efter ett nytt stadshus föll valet på Ericssons gamla hus på Östra Madenvägen, mellan Hallonbergen centrum och Enköpingsvägen. Huset är på cirka 8 600 kvadratmeter och ägs av AMF Fastigheter.
– Eftersom Hallonbergen ligger geografiskt mitt i Sundbyberg känns det naturligt att vi flyttar dit. Lokalerna har öppna lösningar, som underlättar samarbetet mellan förvaltningarna så att vi kan mötas och samverka mer naturligt, säger Sundbybergs stadsdirektör Helén Eriksson Elf.

stadshuset005 besk ny.jpgEmelie Holm och Per Helgesson

Certifiering enligt Miljöbyggnad

Det nya stadshuset byggdes 2002, och när Ericsson flyttade ut bestämde sig AMF Fastigheter för att låta certifiera fastigheten enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

– Det är ett system som kan användas för att certifiera både nya och befintliga byggnader. Och det är inte bara energianvändningen som mäts. Miljöbyggnad kontrollerar förekomst av farliga ämnen, inomhusklimat, ljudmiljö, energibehov och energislag – totalt tio olika faktorer, säger Per Helgesson, fastighetschef på AMF Fastigheter. Fastigheten fick nivån ”silver”. Det är ett mycket bra betyg, då det är väldigt svårt att nå nivå ”guld” med en befintlig byggnad.

För att få huset certifierat lät AMF Fastigheter göra en klassningsbedömning, och konstaterade att byggnaden hade bra förutsättningar för att klara miljökraven utan att några större förändringar krävdes.
– Huset är ju bara tolv år gammalt, med rätt förutsättningar. Allt byggmaterial var dokumenterat, AMF Fastigheter har koll på energiförbrukningen och energiförsörjningen är miljöklassad: klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla från Norrenergi. Så vårt arbete bestod i att verifiera husets standard. Har man en bra fastighet går det ganska lätt. Det är betydligt svårare med äldre hus, säger Per Helgesson.

Återanvände så mycket byggmaterial som möjligt

Inför inflyttningen gick byggentreprenören och AMF Fastigheter tillsammans igenom AMFs miljökravlista. Vid ombyggnaden av interiören återanvändes så mycket befintligt byggmaterial som bara var möjligt, och allt nytt byggmaterial kontrollerades mot databasen Byggvarubedömningen BVB.

– Allt som byggts in i fastigheten är dokumenterat i en databas. Om nya rön så småningom skulle visa att ett visst material är ohälsosamt eller har dålig miljöpåverkan så kan vi lokalisera det direkt, säger Per Helgesson.

Grönt hyresavtal

AMF Fastigheter har skrivit ett grönt hyresavtal med Sundbybergs stad, med mål att tillsammans hitta ytterligare energisparåtgärder i framtiden.
– Vi ska göra en ny energikartläggning av fastigheten och vi har uppdaterat styrsystemet för energianvändning. Det nya styrsystemet är en bra hjälp för en mer optimal energianvändning.

Nu är det ju inte bara huset i sig som kan spara energi utan även de människor som arbetar där. Personalen har därför utbildats i hur de kan bidra, och ventilation och belysning är tidsstyrd till kontorstid.
– Nere i vårt garage har vi fyra ladduttag för stadens elbilar, och inom kort kommer vi att installera liknande uttag utomhus för bilarna i vår bilpool, säger Emelie Holm.

Artikeln är från Norrenergis kundtidning Gröna kvarter nummer 5, som publicerades i juni 2014.