X

Varför?

Ett företags visuella uttryck ska förstärka företagets identitet och ge rätt associationer. Under 2017 visade vårt varumärkesarbete att vår gamla logotyp, som funnits med sedan Norrenergi grundades 1993, inte längre stämde med vilka vi är och vilka värden vi står för. 

För att stämma överens med det moderna och miljömedvetna företag som Norrenergi är idag, har vi tagit fram en ny visuell identitet och logotyp, som styrelsen godkände i december. I vårt varumärkesarbete har vi samarbetat med kommunikationsbyrån Hemma som också är de som skapat vårt nya visuella koncept.

Bättre spegla vilka vi är idag

Under det kvarts sekel som passerat har Norrenergi utvecklats och förändrats – vår produktion är nästan helt förnybar och inriktningen är att fånga upp överskottsenergi runt om i städerna. Vi vill vara en resurssmart partner genom att hjälpa våra kunder att spara energi. Det tjänar vi alla på. 

Vi hoppas att vårt nya utseende bättre ska spegla det företag vi är idag – ett företag som värnar om miljön och människorna runt omkring oss.