X

Tankegångarna bakom logotypen

Vår nya logotyp symboliserar den hållbara staden. Namnbilden ska ses som en siluett av en stad, strecket är fjärrvärmenätet som löper under staden och bokstaven g den värme eller kyla som hämtas upp eller tas i bruk. 

Tar vara på energi som annars skulle gå förlorad

Med den cirkulerande känslan i bokstaven g vill vi illustrera de möjligheter som våra milslånga nät ger oss. Med deras hjälp kan vi både sprida värme och kyla, men också ta vara på värme som blir över runt om i våra städer. Och pricken över i:et står för energin som vi sätter i omlopp, igen och igen.

Logotypen - förklaring.png

Logotypens färg hänger samman med vår roll i den hållbara staden – att sprida värme och kyla och se till att vi alla tillsammans, så effektivt som möjligt, tar vara på energi som annars skulle gå förlorad. Vår visuella identitet är därför enkelt och tydligt grön.