X

Vad kostar det?

Vi använder oss i stort sett bara av vår befintliga marknadsföringsbudget, som inte är större än tidigare år, för omställningen av Norrenergis utseende. Det har gjorts möjligt genom att vi valt bort vissa aktiviteter. 

Arbetet med att ta fram ny logotyp, färger, bilder och typsnitt har kostat cirka 300 000 kr och därefter tillkommer ytterligare cirka 300 000 kr för uppdatering av hemsidan, byte av skyltar etcetera.