X

Hur?

Att förändra vårt utseende är ett omfattande arbete och vi kommer inte att göra allt på en gång. Vi inleder med att byta utseende i våra digitala kanaler och den 12 april byter vi skylten på fasaden på Solnaverket mot Huvudstabron. Därefter kommer vi successivt, bit för bit att uppdatera vårt utseende i alla kanaler och enheter. 

Så resurssmart som möjligt

Det är viktigt för oss att vårt byte av utseende genomförs på ett så hållbart och resurssmart sätt som möjligt. Därför väljer vi att återanvända så mycket vi kan på olika sätt. Vi avvaktar också med att byta ut vissa saker tills de tjänat ut. Därför kommer du att kunna se både vår gamla och nya logotyp under en tid framåt.