X

Vår nya visuella identitet

Vår visuella identitet

Vid 25-årsjubileet 2018 passade vi på att byta utseende. Det är mycket som har hänt sedan Norrenergi AB grundades 1993, inte minst omställningen från fossilt bränsle till förnybart. 

Idag är vår värme och kyla nästan helt förnybar och inriktningen framåt är att ta vara på överskottsvärme runt om i städerna. För att stämma överens med det företag Norrenergi är idag, har vi ändrat vår logotyp och vår visuella identitet.

Under jubileumsåret fokuserade vi framför allt på att träffa våra kunder för att ännu bättre förstå era behov och hjälpa er att spara energi. Vi vet att det är tillsammans med dig som är kund och andra partners som vi hittar morgondagens energilösningar. 

Knapp1b.pngVarför en ny visuell identitet?

Knapp2.pngÖvergången till vårt nya utseende

Knapp3.pngTankegångarna bakom logotypen

Knapp4.pngKostnaden för omställningen