X

Vår historia

Fjärrvärmeverksamheterna i Sundbyberg och Solna startade redan på 1950-talet respektive 1960-talet och har sedan dess successivt byggts ut för att förse invånare och företagare i norra Storstockholm med värme och varmvatten.

I takt med att näten och verksamheterna har expanderat i såväl ägarkommunerna som i närliggande kommuner, har produktionen ställts om så att den idag är nästan helt förnybar. Samarbetet mellan kommunerna har utökats och utvecklats och sedan 1993 bedrivs verksamheten i ett gemensamt ägt bolag, Norrenergi AB, som till 2/3 ägs av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad.

Milstolpar bakåt i tiden

2018

25-årsjubileum och nytt utseende

Under året firade vi 25 år som aktiebolag med Solna och Sundbybergs städer som ägare. För att spegla det företag Norrenergi utvecklats till och vår inriktning framåt bytte vi samtidigt logotyp och visuell identitet.

Som en del i vårt jubileumsfirande hade vi flera aktiviteter där vi fick möjlighet att träffa invånarna i kommunerna där vi verkar. Vi deltog i nationaldagsfirandet på Golfängarna och Sundbybergs populära kräft- och surströmmingsskiva. Vi arrangerade också välbesökta öppet hus-kvällar och delade ut "energitillskott" vid ett antal platser där vi arbetade med att förnya fjärrvärmenätet.

Solnaverket ny logotyp Norrenergi w.jpgI slutet av augusti kom medarbetare från Sundbybergs kommun till Solnaverket på studiebesök. Ett av flera studiebesök som vi haft under året.

2015
Högsta andelen förnybart i Norrenergis historia – 99,6 %

Norrenergis miljövärden för 2015 uppgick till 99,6 procent förnybart bränsle, och då är även transporterna inräknade. De främsta anledningarna till rekordsiffran är ett varmt år och en mycket hög tillgänglighet i de anläggningar som har bäst miljöprestanda. Men bakom det positiva resultatet ligger också Norrenergis sedan länge offensiva arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Uppdraget från ägarkommunerna Solna och Sundbyberg, som formulerades redan 2004, är tydligt: produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla ska ske med högt ställda miljökrav. 

2013
20-årsjubileum

20-arsjubileum.jpg

Vår fjärrvärme fick sin start i Sundbyberg för mer än sextio år sedan. I slutet av åttiotalet gick fjärrvärmeverksamheterna i Solna och Sundbyberg samman och några år senare bildades Norrenergi AB. På 20-årsjubileet 2013 bjöds medarbetare, kunder och allmänhet in till ett stort kalas på Solnaverket vid Bällstaån i Solna Strand. En heldag med tårta, ballonger och olika aktiviteter.

Åren 2008/2009 är andra viktiga årtal för oss, eftersom det var då vi var först i Sverige med att märka vår fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Nedan finner du fler händelser som sticker ut i vårt företags historia.

2011
Miljövinster och förbättrad kvalitet när två fjärrvärmeackumulatorer tas i drift

Värmeackar.jpgDe två fjärrvärmeackumulatorerna på Solnaverket gör det möjligt att få en jämnare produktion. En värmeackumulator är enkelt uttryckt en stor termos för att lagra varmt vatten. Med hjälp av våra värmeackumulatorer kan vi lagra varmt vatten under den tid då produktionen är normal. Det gör att vi kan hålla en jämnare produktion och därmed öka kvaliteten och säkerheten i leveranserna till våra kunder

Här kan du läsa mer om våra ackumulatorer.

 

2009
Först i landet med fjärrkyla märkt Bra Miljöval

Som första fjärrvärmebolag i Sverige märkte Norrenergi all sin fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval 2009.

Norrenergi levererar fjärrkyla producerad med frikyla, spillkyla och kylmaskiner som drivs med förnybar el. All värme är märkt med Bra Miljöval vilket är en förutsättning för att kunna märka även kylan. Med Bra Miljöval för både värme och kyla blir all energi från Norrenergi miljömärkt.

Bra Miljöval.jpg Läs mer om Bra Miljöval här

2008
Först i landet med fjärrvärme märkt Bra Miljöval

Som första fjärrvärmebolag i Sverige märkte Norrenergi all sin fjärrvärme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval 2008. Märkningen kallas ibland ”världens tuffaste miljömärkning” och syftar till att minska klimatpåverkan, samtidigt som den ser till ett större samhällsperspektiv där biologisk mångfald värdesätts.

 

Energikompassen.jpg 2005
Energikompassen
En ny tjänst, Energikompassen, lanseras där kunden kan följa sin energianvändning timme för timme

 

2003
Pelletshallen.jpg Ny pelletsanläggning

Pelletsanläggningen tas i drift och bidrar till att ytterligare minska användningen av fossil olja.

 

 

 

2001
ISO 14001.jpg Norrenergi miljöcertifieras enligt ISO 14001

 

 

2000
Frikyla från Lilla Värtan

Start för frikyla med kallt bottenvatten från Lilla Värtan

Frikyla Lilla Värtan.jpg

1995
Norrenergi börjar producera och leverera fjärrkyla

Kylackumulatorn.jpg Norrenergi var först i Stockholmsregionen med att distribuera och sälja fjärrkyla. Det stora kylackumulatortornet intill Huvudstabron var den första byggnaden för fjärrkylanläggningen. Tornet nominerades till Nordiska plåtpriset 1996-1997 och har blivit ett landmärke i Solna. Kylackumulatorn rymmer 6 500 kubikmeter kallt vatten. Där lagras kallt vatten för att användas som dygnsutjämning och reserv.

Kontor och köpcentrum kan nu njuta av en behaglig inomhustemperatur även under sommaren. I datahallar gör fjärrkylan nytta även under vinterhalvåret.

Läs mer om vår fjärrkyla.

1994
Start för årliga Nöjdkund-undersökningar

Nöjda kunder är en av förutsättningarna för vår verksamhet och sedan detta år mäter vi kundnöjdheten varje år.

1993
Norrenergi AB bildas

1989
Kommunalförbundet Norrenergi bildas

Solna och Sundbybergs fjärrvärmeverksamheter slås samman och kommunalförbundet Norrenergi bildas.

1985
Renat avloppsvatten börjar användas

Värmepumparna.png Användningen av fossil olja minskar kraftigt när renat avloppsvatten från Bromma reningsverk börjar användas i ett nytt värmepumpverk vid Bällstaviken.

Värmepumpverket uppfördes på initiativ av STOSEB (Storstockholms energiberedning). Syftet var att ta hand om restvärmen i det renade avloppsvattnet från Bromma reningsverk för att utvinna både fjärrvärme och fjärrkyla.

Den officiella invigningen av värmepumparna var i februari 1986 med närvaro av dåvarande miljöminister Ingvar Carlsson.

Sedan 1988 rinner avloppsvattnet via en 4,5 km lång bergtunnel från Brommaverket till Norrenergis verk vid Bällstaviken. Därefter går vattnet i den 7,5 km långa Saltsjötunneln under Huvudsta, Kungsholmen, Stockholms city och Kastellholmen till Saltsjön.

Läs mer om vår fjärrvärme.

1964
De första fastigheterna i Solna ansluts till fjärrvärme

Nu är även Solnaverket igång och eldar sopor för att värma Solnaborna.

Solna 1964.png

Foto: Solna stads Bildarkiv

1953
Start för fjärrvärmen i Sundbyberg.

I Sundbybergsverket börjar man elda sopor för att förse invånarna i Sundbyberg med fjärrvärme.

Sundbyberg 1953.jpg
Foto: Sundbybergs museum