X

Vår affärsidé och vision

Som lokalt energibolag ska vi erbjuda fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster till fastighetsägare i Solna, Sundbyberg, Danderyd och Bromma på ett miljömässigt hållbart sätt.

Vårt uppdrag är också att driva vår verksamhet på affärsmässiga grunder. Det vi erbjuder ska ha konkurrenskraftiga priser samtidigt som det produceras inom ramen för högt ställda miljökrav.

Vår affärside

Värme och kyla i kretslopp för våra städer – resurssmart för alla.

Vår vision

Tillsammans skapar vi livskraft.

Effektivt samarbete

Vi inbjuder till samarbeten med våra kunder, leverantörer och andra. Vi vill på ett öppet och ärligt sätt gemensamt hitta den bästa vägen att gå. I processen bidrar vi med kunskap och erfarenhet, och tar ansvar. Det tror vi leder fram till effektiv produktion och trygga leveranser till konkurrenskraftiga och långsiktigt stabila priser.

Utmaningar ger utveckling

Vår vardag innehåller ständiga utmaningar. När vi bemöter dem försöker vi alltid hitta snabba och smidiga lösningar med miljöns bästa i åtanke. På så sätt utvecklar vi verksamheten. När förutsättningar ändras vill vi se det som en möjlighet att utveckla oss, pröva nya idéer och bli ännu bättre rustade för att möta framtiden.

Engagemang i alla led

Vi bryr oss – om våra kunder, vår omvärld och varandra. Det försöker vi visa i vårt dagliga arbete genom att vara hjälpsamma, tillmötesgående och behandla varandra med respekt. Detta agerande hoppas vi bygger en bas som leder till hållbarhet i vår omvärld.