X

Streamad värme och kyla

Streamad värme och kyla - vad är det?

Det är många som inte vet vad fjärrvärme är, trots att den värmer halva Sverige. Förra året lanserade vi därför konceptet Streamad värme med målet att – med glimten i ögat – öka kunskapen om vår smarta värme och kyla.

Uttrycket Streamad värme och kyla myntades i samband med att en grupp studenter på Berghs School of Communication gjorde sitt examensarbete hos oss på Norrenergi i våras. Konceptet är ett försök att sprida kunskap om vår smarta fjärrvärme och fjärrkyla genom att prata om det på ett nytt sätt. För det allmänna intresset för fjärrvärme är lågt. Det är till och med så att många som värms av fjärrvärme inte har en aning om det.

Lättare att förstå

Vårt mål med det nya konceptet är att det ska bidra till att fjärrvärme blir mer begripligt för mottagaren. Genom att kommunicera fjärrvärme som streamad värme, och fjärrkyla som streamad kyla, vill vi göra Norrenergis närvaro i konsumenternas vardag tydligare och lättare att förstå.

Nytt sätt att prata om fjärrvärme och fjärrkyla

Varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten i rör under marken. Vår värme har alltid strömmats…eller streamats? Sedan 1953 har vi värmt hushåll och företag i Solna, Sundbyberg och intilliggande områden. Och idag får fler än 100 000 människor sin värme från oss. och samma princip gäller för vår fjärrkyla.

– Vi ser stora möjligheter i att använda ett nytt språk som mer förmedlar vårt erbjudande idag, 2019. Med streamad värme och kyla hoppas vi öka kunskapen om vårt erbjudande och stärka relationen till våra kunder, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.

Uppdateringar utan att du märker det

Men har den streamade värmen hängt med i svängarna då genom åren?
– Fjärrvärme har funnits i många år, men hela tiden har den utvecklats så att kunden själv sluppit tänka på att uppgradera sin värme, säger Maria Carvinge.

Genom åren har branschen ställt om till förnybara bränslen och återvunnen energi. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärme den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet. Till exempel har vi i mer än trettio år gjort ny värme av den överblivna värmen i Sundbybergsbornas renade duschvatten. Med vår streamade värme och kyla kan vi i olika samarbeten ta vara på energi som blir över för att värma och svalka dem som behöver.