X

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts den tidigare Personuppgiftslagen med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation), som styr hur vi som företag får använda dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi på Norrenergi behandlar dina personuppgifter.

Vi värnar om ett bra skydd för din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd i behandlingen av personuppgifter. 

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom till exempel namn, foto eller en e-postadress.

I vilka situationer behandlar vi dina personuppgifter?

För dig som är privatkund kommer vi till exempel att behandla dina personuppgifter om du kontaktar oss för att få hjälp med något, eller när vi skickar ett informations- och nyhetsbrev till dig för att informera om våra tjänster och nyheter.

För dig som är kontaktperson hos en av våra företagskunder eller leverantörer så kan personuppgifter som kontaktinformation och inloggningsuppgifter behöva hanteras för att vi ska kunna ingå avtal och möjliggöra att vi kan ge er den service vi ska. Dessutom kan kontaktuppgifter för dig som är företagskund behandlas för marknadsföringsändamål, när vi  till exempel skickar informations- eller nyhetsbrev till dig. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna informera dig om våra tjänster och nyheter. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge ändamålet till att vi behandlar dina personuppgifter finns kvar, eller till dess att du tar tillbaka ditt samtycke. Vi följer också gällande lagkrav löpande.   

Vill du veta mer?

Om du har funderingar över från vilka källor vi hämtar dina personuppgifter, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med, hur det fungerar med offentlighetsprincipen som vi lyder under, eller vad du har för rättigheter som registrerad – läs då gärna mer i dokumentet Så här behandlar vi dina personuppgifter och i vår informationspolicy .

Om du har frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.