X

Ledning och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ledning samt förteckning över styrelseledamöter. Norrenergis styrelse är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige i Solna och Sundbyberg, våra ägarkommuner.

Norrenergis ledning

För att skicka e-post till någon i Norrenergis ledning skriver du fornamn.efternamn@norrenergi.se

Stefan Persson_Ny.jpg

Verkställande direktör

Stefan Persson
Telefon: 08-475 04 10    

DSC03815 hemsida.jpg

Ekonomichef

Patrik Thomaeus
Telefon: 070-388 08 41 

staffan_stymne_ny.jpg__200x133_q85_crop_upscale.jpg

Chef Strategi och utveckling

Staffan Stymne
Telefon: 08-475 04 89

Carl B w.jpg

Miljö- och hållbarhetschef

Carl Berndtsson
Telefon: 08-475 04 15

maria carvinge004 hemsidan.jpg

Marknadschef

Maria Carvinge
Telefon: 08-475 04 97

lars_olrin_ny.jpg__200x133_q85_crop_upscale.jpg

Produktionschef

Lars Olrin
Telefon: 08-475 04 64

Caroline_diPaolo_NY.jpg

HR-chef

Caroline di Paolo
Telefon: 08-475 05 59

Per_Bonnevier_NY.jpg

Nätchef

Per Bonnevier
Telefon: 08-475 04 59

 


Styrelseledamöter

 

Anders Ocklind, Sundbyberg, Ordförande
Johan T Sterndal, Solna, Vice ordförande
Alexander Canizares Dahlström, Solna
Ulf Åsbrink, Solna
Joar af Ekenstam, Solna
Christofer Sköld, Solna
Ulf Schröder, Sundbyberg
Bengt Sjöholm, Sundbyberg
Robert Falck, Sundbyberg


Suppleanter

Vida Basti, Sundbyberg
Mats Skog, Sundbyberg
Ansgar Toscha, Solna
Mikael Vannesjö, Solna
Milan Todoran, Solna