X

Vårt område

För ett samhälle i balans

Som kommunägt, lokalt fjärrvärmebolag i den expansiva norra delen av Storstockholm, vill vi vara ett konkurrenskraftigt alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är stolta över vår fjärrvärme och fjärrkyla som lever upp till mycket höga miljökrav och fjärrvärmen är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Ungefär 90 procent av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg värms med vår fjärrvärme, och vi har även många kunder i Bromma och Danderyd. Det innebär att vi värmer mer än 100 000 människor som bor och arbetar i detta område. Att så många är anslutna till våra nät gör oss till en central del av vår lokala infrastruktur och ger oss en viktig roll för livskraft och utveckling där vi verkar.

Till nytta för många

Vi strävar efter att omsätta vår kunskap inom energiområdet till praktisk nytta för våra kunder. Vi delar med oss av vår erfarenhet och kompetens för att våra kunder ska använda våra produkter på ett ännu mer effektivt och för miljön skonsamt sätt. Genom att uppvisa bra miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla, och genom energitjänster och klimatkompensation, hjälper vi våra kunder i deras hållbarhetsarbete.

Förnybara bränslen

På Norrenergi satsar vi på förnybara bränslen. Den fjärrvärme och fjärrkyla vi producerar och distribuerar bidrar till att göra våra samhällen mer hållbara. De senaste åren har andelen förnybart i vår produktion varit 99 procent.

Hållbart med miljömärkning

Redan 2001 certifierade vi oss enligt ISO 14001. Som ett resultat av många års offensivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor blev vi 2008 först ut med att märka vår värme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. En märkning som ibland kallas ”Världens tuffaste miljömärkning” och innebär mycket höga miljökrav. Vi tror att Bra Miljöval är rätt verktyg för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle i balans med naturen.

Vi värmer dig 

med återvunnen, streamad värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.