X

Varför Norrenergi?

Vi vill att du ska växa och må bra

På Norrenergi arbetar vi medvetet för att vara en stimulerande och ansvarstagande arbetsplats, där kompetensutveckling och balans i livet är viktiga delar.

Vi vill stimulera våra medarbetare till egna initiativ och personligt ansvarstagande. Därför är utbildning och personlig utveckling en viktig del i vår personalpolitik. Var och en ska känna sig säker och ha hög kompetens inom sitt ansvarsområde.

Våra värderingar finns med oss i det vi gör

Våra värdeord ”Vi kan, vi vill, vi bryr oss” speglar vår värdegrund. Den tar sitt avstamp i viljan och förmågan att ta ansvar, och har en lösningsorienterad och omtänksam attityd som ramverk.

Vi strävar efter att upplevas som omtänksamma, handlingskraftiga och pålitliga. En anda som vi har med oss och som visar sig på olika sätt i vårt dagliga arbete.

Det är också vår tro att parametrar som mångfald och jämställdhet hjälper oss att utvecklas. Och att den bästa arbetsplatsen består av personer med olika bakgrund och erfarenhet.

Balans mellan arbetsliv och fritid

För att få bra balans i livet krävs mer än att ha ett roligt och utvecklande jobb. Det är lika viktigt att du har en skön och aktiv fritid. Där för arbetar vi också aktivt med hälsa och friskvård.

Vår förening Nais arrangerar ett varierat utbud av idrotts- och andra fritidsaktiviteter. Alla är olika och tycker om olika saker, därför finns allt möjligt med i aktivitetsutbudet. Motionslopp, grillkvällar och besök på museer är några exempel.

Stark miljöprofil

Vi bryr oss om vår miljö, våra kunder och varandra. Att verka för hållbarhet i vår omvärld genomsyrar vår verksamhet på ett påtagligt sätt.

Våra förmåner

Som anställd hos oss får du förmåner som:
• förstärkt föräldrapenning,
• friskvårdsbidrag,
• tillgång till ett personalkort med ett brett utbud av personalrabatter,
• subventionerad lunch via rikslunchen,
• tillgång till gym, frukt och en hel del annat.

Hos oss får du utrymme att växa

Kundernas önskemål om säkra, ekonomiska och miljövänliga lösningar ökar ständigt. För att hänga med i den utvecklingen måste vi vara lyhörda och benägna till snabba förändringar.

Vår viktigaste styrka är därför våra medarbetares uppfinningsrikedom och mod att pröva nya idéer. När du har utrymme att använda och utöka dina kunskaper kan vi snabbt och smidigt finna lösningar på dagens utmaningar och utveckla verksamheten. På så sätt är vi redo att gemensamt möta framtiden.