X

Mätvärdestjänster

Med våra mätvärdestjänster kan du automatisera inläsningen av mätvärden till ditt eget system. Det ger dig större möjlighet till styrning, analys och besparing.

Mätvärdesexport
Mätvärdesexport är en tjänst som innebär att du som kund kan få din mätdata (energianvändning, flöde, framledningstemperatur och returtemperatur) i automatiska utskick, som kan läsas in direkt i det egna uppföljningssystemet.

Mätsignalenhet
Med en mätsignalenhet (till exempel M-Bus, MOD-Bus, LON eller enkel pulsutgång) har du möjlighet att själv hämta värden till ditt eget uppföljningssystem, eller att koppla vår mätare till ditt befintliga styr- och reglersystem. Då kan du i realtid se hur mycket energi som används, hålla koll på effektuttaget och begränsa höga uttagstoppar.

För vidare information om våra mätvärdestjänster är du välkommen att kontakta oss på 08-475 04 40 eller kontakt@norrenergi.se