X

Klimatkompenserad värme och kyla – för minsta avtryck på miljön

Många av våra kunder strävar efter att deras energianvändning ska ge så litet avtryck på miljön och klimatet som möjligt. Vår fjärrvärme är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och vår fjärrkyla är helt förnybar, och innebär redan i sig en mycket liten påverkan på klimatet. 

Vår målsättning är att på sikt helt eliminera den eldningsolja som fortfarande behövs under kalla vinterdagar. Fram till dess finns möjligheten att klimatkompensera för de små utsläpp av fossil koldioxid som er fastighets energianvändning ger upphov till. Mer om hur detta går till kan du läsa i broschyren här.