X

Energidel

Energidelen avser din förbrukning - det vill säga hur många kilowattimmar du gör av med. Priset för varje kilowattimme, energipriset, sätts utifrån våra kostnader att producera värmen och är därför olika beroende på årstid. 

För att spegla våra produktionskostnader har vi delat in året i tre olika perioder: sommar, vinter och vår/höst. Under vintern har vi dessutom två olika priser beroende på vilken tid på dygnet det är. På morgonen och kvällen, när efterfrågan är som störst och produktionen som dyrast och sämst för miljön, har vi högpris. Övriga tider gäller lågpris. 

Under vintern lönar det sig som mest att spara energi och genom att använda energin mer effektivt vintertid, kan du spara både pengar och miljö. Ta gärna del av våra tips under länken här intill. 
Nedan ser du hur vi har delat in årets månader: 

Vinter: December - Februari
Vår/höst: Mars - April, Oktober - November
Sommar: Maj - September

I diagrammet nedan kan du se när på dygnet som vinterns hög- och lågpris gäller. Diagrammet visar också ett exempel på hur en fastighets energianvändning ofta ser ut under ett kallt dygn.
 

Lag o hogpris.png

Prisnivåerna finns i vår normalprislista som du hittar genom att klicka här.