X

Effektdel

Effektdelen speglar hur stort ditt behov av värme och varmvatten som mest är under en kall dag. Det vill säga hur stor värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för just ditt behov.

Effektdelen är en årskostnad som fördelas jämnt över årets alla månader.  För att veta hur stort ditt effektbehov är utgår vi från dina uppmätta effektvärden från föregående år.

För att räkna fram ditt effektbehov använder vi oss av en så kallad värmesignatur. Värmesignaturen är unik för varje fastighet och visar ditt effektuttag vid olika utetemperaturer. Beräkningen baseras på mätdata inhämtad vardagar under perioden 1 oktober till 30 april, då utetemperaturen är 10 grader eller lägre. För att fastställa ditt effektbehov utgår vi från signaturens framräknade värde vid -13 grader.

Effektbehovet ligger sedan till grund för vilket effektpris du får. Varje år uppdateras ditt effektbehov, vilket betyder att effektiviseringsåtgärder kommer att kunna påverka effektbehovet redan kommande år. Nedan ser du hur nivåerna för effektbehovet ser ut. Se vår normalprislista ​för information om prisnivåerna.

Nivå Gräns
1 10 - 50 kW
2 51 - 300 kW
3 301 - 600 kW
4 601 - 1000 kW
5 1001 - 2000 kW
6 2001 - 4000 kW

Läs gärna mer i dokumenten här intill. Där hittar du olika orsaker till hög returtemperatur, högt energi- och effektuttag, samt förslag på åtgärder för att komma till rätta med detta.