X

Priser och avtal fjärrvärme

Fjärrvärmepriset består av olika komponenter. Syftet är att prissättningen ska vara rättvis, rimlig och enklare att förstå. Vår prissättning har varit oförändrad under de senaste åren. Du hittar den gällande normalprislistan i länken här intill.

Genom förbättrade mätmetoder kan vi läsa av din förbrukning timme för timme. Det har gjort det möjligt att skapa en mer kostnadsriktig och rättvis prissättning. Samtidigt kan du påverka alla delar i din värmekostnad genom att spara energi och effekt, och genom att arbeta med din returtemperatur. Använd gärna Mina sidor för att få reda på din returtemperatur.

Prissättningen består av följande tre delar:

Effektdelen
Effektdelen speglar hur stort ditt behov av värme och varmvatten som mest är under en kall dag. Det vill säga hur stor värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för just ditt behov. Läs mer om effektdelen här.

Energidelen
Energidelen avser din förbrukning - det vill säga hur många kilowattimmar du gör av med. Priset för varje kilowattimme, energipriset, sätts utifrån våra kostnader att producera värmen och är därför olika beroende på årstid. Läs mer om energidelen här.

Temperaturtillägget
Temperaturtillägget avser din returtemperatur, alltså den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går tillbaka till oss från din värmecentral. Returtemperaturen ska vara så låg som möjligt, då är både din värmecentral och vårt system mest effektivt. Är temperaturen under 30 grader betalar du inget temperaturtillägg. Läs mer om temperaturtillägget här.

Den aktuella prislistan hittar du här.

Prisändringsmodell genom Prisdialogen

Norrenergi är medlem i Prisdialogen som är en nationell modell för både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och öka insynen samt åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Här kan du läsa mer om Prisdialogen.

Den framtagna prisändringsmodellen för 2019 – 2021, som du hittar nedan eller i länken här intill, avser normalprislistan och redogör bland annat för hur Norrenergis kostnader är fördelade, hur priserna sätts och hur prisutvecklingen de närmsta åren ser ut.

Icon Prisändringsmodell 2019 - 2021 (1.6 MB)

Senaste nytt från Prisdialogen

Icon Utveckling av den lokala prisdialogen (480.3 KB)

Icon Pressmeddelande Leif Linde ny ordförande Prisdialogen (197.8 KB)