X

Ny prissättning för fjärrkyla

Priser fjärrkyla

Syftet med vår prissättning är att den ska vara kostnadsriktig och konkurrenskraftig. Vi har också valt ett helt nytt sätt att se på fjärrkyla för att göra den mer resurssmart och påverkbar. 

Vår prissättning innebär att vi har valt att se på fjärrkylan ur ett helt nytt perspektiv. Under vinterhalvåret levererar vi inte fjärrkyla utan återvinner fastighetens överskottsvärme. Under denna tid är värmebehovet som störst hos våra kunder och värmen i returvattnet från fjärrkylan är då värdefull i fjärrvärmeproduktionen. Under sommaren från maj till september, gäller komfortkyla. Här finns incitament att spara, till exempel genom att arbeta mot högre returtemperatur.

Så här är vår prissättning uppbyggd

Prissättningen består av tre olika delar:

Effekt
Effektdelen speglar den kyleffekt som fastigheten behöver som mest och bestäms av dig som kund. Det är en årlig avgift som motsvarar vår kostnad för att säkerställa att varje kund får ut så mycket kyla som var och en behöver när efterfrågan är som störst.

Värmeåtervinning
Den fjärrkyla du använder under vinterhalvåret från oktober till april, kallas för värmeåtervinning. Denna kyla behöver du inte betala för. Istället får du betalt för varje megawattimme du använder, det vill säga den mängd värme som du levererar till oss. På så sätt kan värmen i returvattnet från din fjärrkyla göra nytta hos fler.

Komfortkyla
Den fjärrkyla du använder under sommarhalvåret från maj till och med september, kallas för komfortkyla. Under denna period behöver de flesta kommersiella fastigheter kyla för att få ett behagligt inomhusklimat. Komfortkylan är uppdelad i två komponenter, en energidel och en flödesdel.

Här kan du läsa mer om vår prissättning. Om du har några frågor kring din fjärrkyla är du välkommen att kontakta vår marknadsingenjör Daniel Nyqvist på telefon 070-325 06 94 eller via e-post till fornamn.efternamn@norrenergi.se. 

Normalprislistan hittar du här till höger.