X

Ny prissättning för fjärrkyla

Ny prissättning för fjärrkyla

Den 1 januari 2018 började en ny prissättning för fjärrkyla att gälla. Syftet är att få en mer kostnadsriktig och konkurrenskraftig prissättning som samtidigt är mer resurssmart och påverkbar.

Den nya prissättningen innebär att vi har valt att se på fjärrkylan ur ett helt nytt perspektiv. Under vinterhalvåret levererar vi inte fjärrkyla utan återvinner fastighetens överskottsvärme. Under denna tid är värmebehovet som störst hos våra kunder och värmen i returvattnet från fjärrkylan är då värdefull i fjärrvärmeproduktionen. Under sommaren från maj till september, gäller komfortkyla. Här finns incitament att spara, till exempel genom att arbeta mot högre returtemperatur.

Just nu träffar vi alla kunder som vill och har möjlighet, för att gå igenom den nya prissättningen. Nedan hittar du en kortfattad förklaring av prissättningen. Mer utförlig information hittar du i vår broschyr i länken här intill liksom även den nya prislistan.

Så här är vår prissättning uppbyggd

Prissättningen består av tre olika delar:

Effekt
Effektdelen speglar den kyleffekt som fastigheten behöver som mest och bestäms av dig som kund. Det är en årlig avgift som motsvarar vår kostnad för att säkerställa att varje kund får ut så mycket kyla som var och en behöver när efterfrågan är som störst.

Värmeåtervinning
Den fjärrkyla du använder under vinterhalvåret från oktober till april, kallas för värmeåtervinning. Denna kyla behöver du inte betala för. Istället får du betalt för varje megawattimme du använder, det vill säga den mängd värme som du levererar till oss. På så sätt kan värmen i returvattnet från din fjärrkyla göra nytta hos fler.

Komfortkyla
Den fjärrkyla du använder under sommarhalvåret från maj till och med september, kallas för komfortkyla. Under denna period behöver de flesta kommersiella fastigheter kyla för att få ett behagligt inomhusklimat. Komfortkylan är uppdelad i två komponenter, en energidel och en flödesdel.

Här kan du läsa mer om den nya prissättningen. Om du har några frågor kring din fjärrkyla är du välkommen att kontakta vår marknadsingenjör Daniel Nyqvist på telefon 070-325 06 94 eller via e-post till fornamn.efternamn@norrenergi.se. 

Normalprislistan hittar du här till höger.