X

Behagligt inomhusklimat med fjärrkyla

När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan elektronisk utrustning, ökar temperaturen ofta till en nivå där effektiviteten sjunker och dyrbar utrustning kan ta skada. Då kan fjärrkyla vara lösningen.

Fjärrkyla är ett modernt sätt att skapa en behaglig inomhustemperatur. Det är effektivt och klimatsmart precis som fjärrvärme och fungerar också på samma sätt. Vatten pumpas runt i ledningsnätet fram till de anslutna fastigheterna, men istället för varmt vatten är det kallt vatten som pumpas ut. 

Efterfrågan på kyla har ökat stort de senaste åren och den fortsätter att öka. I dag används fjärrkyla i de flesta nybyggda kontor, sjukhus, hotell, butiker och i speciellt värmeintensiva lokaler, som datorhallar. Drygt 100 fastigheter är anslutna till vårt fjärrkylnät i bland annat Solna Business Park, Solna centrum, Sundbybergs centrum, Arenastaden, Solna strand och Hagalunds industriområde. Även universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna är anslutet till vår fjärrkyla.

100 procent förnybart

All Norrenergis fjärrkyla produceras med förnybar energi. Generellt innebär fjärrkyla att en mindre mängd köldmedium används jämfört med lokala kylmaskiner och luftkonditioneringsaggregat. Därmed minskas de utsläpp som bidrar till växthuseffekten. 

Vår fjärrkyla produceras på flera olika sätt, bland annat med frikyla från Lilla Värtan och med överskottskyla från fjärrvärmeproduktionen. Här kan du läsa mer om vår produktion.

Tryggt och bekvämt

Med Norrenergis fjärrkyla får du en trygg och störningsfri kyla. Våra anläggningar är bemannade dygnet runt och driftsäkerheten mycket hög. Underhållet är enkelt eftersom fastighetens kylcentral i stort sett sköter sig själv och inte kräver någon speciell teknikkunskap. Du kan läsa mer i vår broschyr som du hittar här och vår prislista hittar du under länken i menyn här intill.