X

Tjänster

Tjänster för dig i villa

Fjärrvärme är ett enkelt sätt att värma sin bostad. Tekniken är robust med minimala krav på underhåll och för det mesta sköter sig fjärrvärmen helt själv. Många kunder ser ändå ett behov av att få hjälp med till exempel energiuppföljning och extra trygghet. Detta och mycket annat hjälper vi förstås gärna till med.

Bra uppföljningsstatistik av förbrukning och kostnader är något som många efterfrågar. Ett annat önskemål är extra trygghet i form av en årlig genomgång av värmecentralen och fria akutbesök om något skulle hända med värmen eller varmvattnet i huset. Nedan kan du läsa mer om några tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig i villa.

Byta fjärrvärmecentral
Driftgenomgång – bättra på kunskapen om värmecentralen
Mina sidor – vår kundservice på webben
Värmesmart – spara energi och få kontroll över ditt inomhusklimat
Värmetrygg – för extra trygghet