X

Priser och avtal

Fjärrvärme är enkelt och det vill vi ska gälla även prislistan. Priset för dig i villa består därför enbart av ett pris per kilowattimme. Inför 2019 har vi inte förändrat priset  det ligger kvar på samma nivå som de senaste fem åren. 

Priset nedan gäller för en- och tvåfamiljsfastigheter där fjärrvärmeleveransen täcker fastighetens hela behov av värme. Om du även har tillskott från annan värmekälla gäller vår delleveransprislista som du hittar här

Norrenergis villaprislista består av ett enda pris, energipriset, som räknas per kilowattimme.

Energipris

95,5 öre/kWh inkl moms (76,4 öre/kWh exkl moms) 

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrvärmesystemet utgår en anslutningsavgift i form av engångsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat.

Avläsning och fakturering

Fakturering sker normalt varje månad. Som underlag används avlästa värden utifrån faktisk förbrukning. Faktura sänds normalt ut inom 7 arbetsdagar efter månadsskifte. Som kund hos Norrenergi kan du välja att få fakturan på olika sätt. Förutom pappersfaktura kan du få fakturan som e-faktura via din bank. Du kan också välja mellan olika betalningssätt, så som autogiro. Mer information om betalningssätten finns i länken här intill.

Övrigt

Norrenergis kunder äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen. Servicetjänster erbjuds utanför denna prislista. 

I länkarna här intill hittar du villaprislistan som pdf, delleveransprislistan och de avtalsvillkor som gäller för dig som privatkund.