X

Driftgenomgång – bättra på kunskapen om värmecentralen

Driftgenomgång – bättra på kunskapen om värmecentralen

Känner du att du skulle vilja veta mer om din värmecentral och vad du kan göra för att er energianvändning ska bli så effektiv som möjligt? Då rekommenderar vi en driftgenomgång.

En driftgenomgång innebär att någon av våra duktiga energiingenjörer kommer ut till dig och går igenom hur din värmecentral och ditt system fungerar. Innan besöket har vi gått igenom och sammanställt statistik från din anläggning som vi sedan går igenom tillsammans på plats. Du får möjlighet att ställa frågor och vi hjälper dig att trimma in och optimera din central. Samtidigt lär du dig hur du kan göra det själv. En driftgenomgång tar cirka en timme och kostar 1 125 kronor inklusive moms.