X

För bostadsrättsföreningar

Introducerande text om bostadsrättsföreningar

Tjänster för dig i bostadsrättsförening

Fjärrvärme är ett enkelt sätt att värma sin bostad. Tekniken är robust med minimala krav på underhåll och för det mesta sköter sig fjärrvärmen helt själv. Många kunder ser ändå ett behov av att få hjälp med till exempel energiuppföljning och extra trygghet. Detta och mycket annat hjälper vi förstås gärna till med.

Många av våra kunder vill ha bra uppföljningsstatistik av förbrukning och kostnader. Ett annat önskemål är extra trygghet i form av årlig genomgång av värmecentralen och fria akutbesök om något skulle hända med värmen eller varmvattnet i fastigheten. Nedan kan du läsa mer om några tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig som bor och verkar i en bostadsrättsförening.

Byta fjärrvärmecentralen
Driftgenomgång – bättra på kunskapen om värmecentralen
Mina sidor – vår kundservice på webben
Mätvärdestjänster
Värmesmart med Noda
​Värmetrygg – för extra trygghet