X

Temperaturtillägg

Temperaturtillägget avser din returtemperatur, alltså den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går tillbaka till oss från din värmecentral. 

Ju bättre din värmecentral kan ta tillvara på värmen i vattnet som flödar in i din central, desto svalare blir returtemperaturen och desto lägre blir din kostnad. Om många arbetar med att få ner sin returtemperatur blir dessutom hela vårt fjärrvärmesystem mer effektivt och mindre vatten behöver pumpas runt.

Genom att ha en rätt dimensionerad och väl intrimmad värmecentral, kan du sänka temperaturen på returvattnet och därmed din kostnad. Är din värmecentral riktigt bra kommer du inte att beröras av något temperaturtillägg. 

Temperaturtillägget ersätter den tidigare flödesavgiften och gäller under perioden oktober till april och berör dem vars returtemperatur är högre än 30 grader. Temperaturtillägget består av ett pris per grad och MWh upp till 60 grader. Därefter blir priset per grad och MWh högre. 

Du kan se din returtemperatur i din fjärrvärmemätare men den finns även i Mina sidor. Kontrollera gärna värmecentralen ofta så att returtemperaturen inte stiger. I våra tips och råd som du hittar i länken här intill kan du hitta möjliga orsaker till varför temperaturen kan vara hög, samt förslag på hur du kan åtgärda detta.

Priset för temperaturtillägget hittar du i prislistan här.