X

Tryggt, bekvämt och klimatsmart

Den fjärrvärme och fjärrkyla vi producerar och distribuerar lever upp till mycket högt ställda miljökrav. De senaste åren har andelen förnybart i vår produktion varit 99 procent – och siktet är tydligt inställt på 100. Tillsammans bidrar vi till att göra våra samhällen mer hållbara.

Norrenergi för dig

Norrenergi ägs av Solna och Sundbybergs städer där vårt fjärrvärmenät breder ut sig likt ett blodomlopp under städerna och förser invånarna med värme och varmvatten. Nätet sträcker sig även till närliggande kommuner som Bromma och Danderyd och fler än 100 000 människor som bor och arbetar i vårt område får sin värme från oss.

 

Under många år har vi omsatt vår kunskap inom energiområdet till praktisk nytta för dig som är kund hos oss. Vi delar med oss av vår erfarenhet och kompetens för att våra kunder ska använda våra produkter på ett ännu mer effektivt och för miljön skonsamt sätt. 

Läs mer om vårt arbete för en hållbar framtid

Vi värmer dig 

med återvunnen, streamad värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.