X

Förnybar kyla till Bromma

Nu har utbyggnaden av förnybar kyla till Bromma startat.

Tidplan

I november 2019 gick starten för projektet som beräknas pågå fram till slutet av 2020 då vi är framme vid Hangar 5 i Bromma. Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras om det till exempel visar sig vara mer berg i området än beräknat.

Solna strand över Bällstaviken: november 2019 – slutet på februari 2020. Gång- och cykelvägen längs viken på Solna-sidan leds om under tiden som arbetet pågår.

Västra stranden av Bällstaviken – Norrbyvägen: slutet av januari – slutet av mars 2020. Gång- och cykelvägen fram till City Gross är avstängd under tiden.

Norrbyvägen – Ranhammarsvägen: april – augusti 2020
Körfältet för att svänga höger på Bryggerivägen görs om till gång- och cykelväg. Efter Bryggerivägen fungerar gång- och cykelvägen som vanligt.

Lilla Ulvsundavägen – Ranhammarsvägen: februari – november 2020
Trafiken fungerar som vanligt även körbanan blir smalare. På östra sidan (jämna nummer) läggs körplåtar över schakten så att transporterna in till fastigheterna kan fungera som vanligt.

Korsning Ulvsundaleden mot Bromma Blocks: oktober 2019 – februari 2020
Här pågår arbeten med att korsa Ulvsundaleden och cykelleden flyttas i sidled.

Mer information om våra markarbeten

Vi uppdaterar kontinuerligt tidplanerna för alla våra markarbeten som du hittar här

Frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig till oss på kontakt@norrenergi.se

Den blå markeringen i kartan nedan visar hur ledningen kommer att dras.

191128 Kyla till Bromma.PNG