X

Förnybar kyla till Bromma

Nu har utbyggnaden av förnybar kyla till Bromma startat.

Här bygger vi

I november 2019 startade arbetet med att bygga kylledningar från Solnaverket i Solna strand, via Ulvsunda industriområde fram till Bromma Blocks-området. 

Kartan nedan visar hur ledningen byggs. Den första utmaningen var att med hjälp av dykare lägga kylledningen på botten av Bällstaviken. Rören kom i 16-meters längder som sedan svetsades ihop till två stycken rör som är 103 meter långa vardera. Rören bogserades sedan till Solnaverket där de fylldes med vatten och lades ner på botten. När de väl var på plats säkerställde dykare att de hade hamnat rätt. Nu fortsätter arbetet från Bällstavikens västra strand upp genom grönområdet mot Norrbyvägen och Ranhammarsvägen.

Byggs från två håll

Samtidigt som arbetet påbörjades vid Solna strand började även arbetet vid Ulvsundavägen och Lilla Ulvsundavägen. För att undvika att störa trafiken borrar vi oss under Ulvsundavägen och lägger rören på några meters djup. En av utmaningarna här är att det är ont om plats eftersom även andra aktörer har sina rör och ledningar här.

Från Lilla Ulvsundavägen byggs ledningen sedan vidare längs Ranhammarsvägen. I slutet av 2020 beräknas ledningen vara färdigbyggd. Mer om tidplanen hittar du här.

191128 Kyla till Bromma.PNGDen blå markeringen visar ledningsdragningen från Solna strand till Bromma