X

Förnybar kyla till Bromma

Nu har utbyggnaden av förnybar kyla till Bromma startat.

Förnybar kyla till Bromma

Snart streamar vi förnybar kyla även till Bromma. I oktober gick startskottet för utbyggnaden av nätet för fjärrkyla som beräknas vara klart i slutet av 2020. Ledningarna dras från Solnaverket via Ulvsunda industriområde fram till Bromma Blocks-området.

NCC var först ut att teckna avtal med Norrenergi om kyla i Bromma. Avtalet gäller Hangar 5 i Bromma Blocks-området och öppnar upp för fler fastighetsägare i denna del av Bromma att svalka sina fastigheter med förnybar kyla.

– Det känns fantastiskt roligt att vi snart kan svalka fastigheter även i Bromma, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.. Det finns stora miljöfördelar med att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet i stället för att ha många små kylanläggningar. Det handlar både om minskat elbehov och minskad användning av köldmedier. Tack vare fjärrkylans alla fördelar tror vi att tjänsten kommer växa ännu mer i framtiden

På sin väg från Solnaverket till Bromma Blocks kommer fjärrkylan passera Ulvsunda industriområde vilket möjliggör att fler kan svalka sina lokaler med fjärrkyla. Norrenergis miljömärkta fjärrvärme är sedan tidigare utbyggd till Bromma och värmer bland annat Bromma flygplats.

– Det känns oerhört spännande att vi bygger ut vårt fjärrkylnät till Bromma och är med och bidrar till regionens fortsatta utveckling. Med vår fjärrkyla fortsätter vi bygga den hållbara staden och möjliggör en energiförsörjning som svarar mot framtidens klimatkrav, säger vd Stefan Persson.

Utmanande projekt

Sträckan för ledningen är 2,1 km lång och projektet är utmanande på många sätt, inte minst för att ledningen ska dras både genom Bällstaviken och under Ulvsundaleden. Här kan du läsa mer om projektet.