X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Hagalundsgatan: Arbetet med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar som pågått under 2019 är inne i slutskedet. Etappen för 2020 börjar i slutet av februari.
 • Stora Frösunda: Omläggningsarbeten pågår.
 • Gång- och cykelvägen längs Bällstaviken vid Solna strand: På måndag den 2 mars tar vi bort det sista stängslet och den del av vägen som vi har haft avstängd öppnas upp. Solna stad har ett pågående arbete längs en del av vägen med att ta bort sly och vissa träd, så eventuellt kan en del av vägen vara avstängd vecka 10. Röda linjen är omledningen av gång- och cykelvägen. Den blå prickade linjen är en alternativ cykelväg. Mer information om hela projektet hittar du här191111 Ny karta solna strand.pngDen röda linjen visar omledningen av gång- och cykelvägen. Den blå prickade linjen är en alternativ cykelväg.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan, Sturegatan: Omläggningsarbeten pågår.
 • Löfströms allé: Arbeten för Mälarbanan pågår vilket gör att fjärrvärmeledningar måste läggas om.

Bromma:

 • Ulvsundaleden mot Bromma Blocks: Här pågår arbeten med att korsa Ulvsundaleden för att bygga kylaledning till Hangar 5.
 • Kvarteret Linnaberg 19, Annedal: Anslutningsarbeten pågår.
 • Gång- och cykelvägen mellan Johannesfred och Bryggerivägen: För att kunna bygga ut kyla till Bromma är gång- och cykelvägen avstängd till mitten av mars. Se alternativ väg i orange nedan. Du kan också läsa mer i brevet som har gått ut till boende och företag i Johannesfred. Du hittar det här.

Karta avstängning Johannesfred.JPG
Prickarna i orange visar alternativ gång- och cykelväg. Den blå linjen visar var kylaledningen dras.

Danderyd

 • Mörbylund (kv Sjukhuset 9, 10): Anslutning av ny servis i pågår.