X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Kvarteret Idrottsplatsen, vid Gustav den III Boulevard samt Kolonnvägen: Omläggningsarbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Huvudstagatan/Polhemsgatan: Arbetet med att förnya fjärrvärmeledningarna pågår och återställningsarbetet beräknas vara klart under september. Informationsbrev som skickades ut vid projektets start hittar du här.
 • Släggbacken 1-7: Från 27 februari fram till sommaren pågår arbeten med ny fjärrvärmeledning för att ansluta ny kund. Mer information hittar du här.
 • Krysshammarvägen: Arbeten pågår till sensommar/tidig höst. Mer information hittar du här.
 • Hagalundsgatan: Arbeten pågår. Projektet har försenats på grund av att vi stött på berg.  Mer information hittar du här.
 • Stora Frösunda: Omläggningsarbeten pågår.
 • Råsundavägen 141: I augusti påbörjar vi arbetet med att byta ut fjärrvärmerören. Mer information hittar du här.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan: Omläggningsarbeten pågår vid Sturegatan.
 • Albygatan: Arbetet beräknas vara klart i september. Informationsbrev som skickades ut vid projektets start hittar du här.
 • Mälarbanan: Arbeten påbörjas inom kort vilket gör att fjärrvärmeledningar måste läggas om.

Bromma:

 • Annedalsområdet: Återanslutning av Kvarteret Baltic.
 • Församligshemmet 8: Inkoppling av fjärrvärme.
 • Kv. Gjutmästaren: Inkoppling av fjärrvärme.
 • Bromma flygplats: Arbeten på fjärrvärmeledningarna.

Danderyd:

 • Mörbylund-området: Arbetet med fjärrvärmeledningarna är i sitt slutskede.