X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Armégatan: Arbeten med att förnya fjärrvärmeledningarna pågår från augusti till december. Läs mer här.
 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Hagalundsgatan: Arbetet med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar fortsätter under 2020. Här kan du läsa mer.
 • Stora Frösunda: Omläggningsarbeten pågår.
 • Kolonnvägen vid Solna ishall: Arbeten med fjärrvärme- och fjärrkylledningar pågår.
 • Bagartorpsringen: Arbete med nyanslutning av skola pågår.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området och nya tvärbanan.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan, Sturegatan: Omläggningsarbeten pågår.
 • Sturegatan mellan Esplanaden och Brunnsgatan: Underhållsarbete i samordning med Trafikverkets arbete, startar nu i augusti och pågår under hösten.
 • Löfströms allé: Arbeten för Mälarbanan pågår vilket gör att fjärrvärmeledningar måste läggas om.
 • Forskningsringen: Arbeten med fjärrvärmeledningar pågår.
 • Hamngatan: Arbete med betäckningar i gatan pågår.

Bromma:

 • Kvarteret Linnaberg 19, Annedal: Anslutningsarbeten pågår.
 • Norrbyvägen vid Bryggerivägen: Arbete med att bygga ut förnybar kyla till Bromma. Högerfilen från Huvudstabron in till Bryggerivägen är avstängd för biltrafik och fungerar som gång- och cykelväg under arbetet.
 • Ranhammarsvägen - Arbetet med att bygga ut förnybar kyla från Solna till Bromma innebär att vi gräver upp den östra sidan (jämna nummer) av Ranhammarsvägen från mars till november. Arbetet gör att framkomligheten begränsas men det går alltid att komma förbi våra arbeten. Det påverkar också busstrafiken genom att hållplatser förflyttas. Läs mer här. 

Danderyd

 • Mörbylund (kv Sjukhuset 9, 10): Anslutning av ny servis i pågår.
 • Danderyds sjukhusområde: Arbete med omläggning av ledningar pågår