X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Kvarteret Idrottsplatsen, vid Gustav den III Boulevard samt Kolonnvägen: Omläggningsarbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Huvudstagatan/Polhemsgatan:
  Arbetet med att förnya fjärrvärmeledningarna som pågått sedan oktober 2018 var planerat att avslutas i juni 2019. På grund av oförutsedda händelser har arbetet blivit försenat och planeras nu att avslutas under juli månad. Informationsbrev som skickades ut vid projektets start hittar du här.
 • Släggbacken 1-7: Från 27 februari fram till sommaren pågår arbeten med ny fjärrvärmeledning för att ansluta ny kund. Mer information hittar du här.
 • Krysshammarvägen: Arbeten pågår till sensommar/tidig höst. Mer information hittar du här.
 • Hagalundsgatan: Arbeten pågår. Projektet har försenats bland annat på grund av att vi stött på berg och vi kommer därför behöva arbeta vissa helgdagar. Vi anpassar arbetet så att bullrande arbete inte sker tidiga mornar.  Mer information hittar du här.
 • Stora Frösunda: Omläggningsarbeten pågår.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan: Arbeten pågår under våren.
 • Albygatan: Arbeten beräknas pågå till och med juni. Mer information hittar du här.
 • Mälarbanan: Arbeten påbörjas inom kort och förväntas påverka våra ledningar.

Bromma:

 • Annedalsområdet: Återanslutning av Kvarteret Baltic.
 • Församligshemmet 8: Servisanslutning.
 • Kv. Gjutmästaren: Servisanslutning på gång.

Danderyd:

 • Mörbylund-området: Arbeten planeras.