X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Polhemsgatan: Arbetet med att förnya fjärrvärmeledningarna pågår och återställningsarbetet beräknas vara klart under september.
 • Hagalundsgatan: Arbete med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar pågår fram till senhösten/vintern.   Mer information hittar du här.
 • Stora Frösunda: Omläggningsarbeten pågår.
 • Råsundavägen 141: Fjärrvärmerören är utbytta och återställningsarbeten pågår. Mer information hittar du här.
 • Arenastaden: Nationalstadsarenan 3, anslutning till fjärrvärme pågår.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan: Omläggningsarbeten pågår vid Sturegatan.
 • Albygatan: Återställningsarbeten pågår.
 • Mälarbanan: Arbeten påbörjas inom kort vilket gör att fjärrvärmeledningar måste läggas om.

Bromma:

 • Annedalsområdet: Återanslutning av Kvarteret Baltic.
 • Bromma flygplats: Arbeten på fjärrvärmeledningarna.