X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Hagalundsgatan: Arbetet med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar fortsätter under 2020. Här kan du läsa mer.
 • Stora Frösunda: Omläggningsarbeten pågår.
 • Kolonnvägen vid Solna ishall: Arbeten med fjärrvärme- och fjärrkylledningar pågår under maj månad.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan, Sturegatan: Omläggningsarbeten pågår.
 • Löfströms allé: Arbeten för Mälarbanan pågår vilket gör att fjärrvärmeledningar måste läggas om.
 • Forskningsringen: Arbeten med fjärrvärmeledningar under maj och juni.

Bromma:

 • Ulvsundaleden mot Bromma Blocks: Här pågår arbeten med att korsa Ulvsundaleden för att bygga kylaledning till Hangar 5.
 • Kvarteret Linnaberg 19, Annedal: Anslutningsarbeten pågår.
 • Ranhammarsvägen - Arbetet med att bygga ut förnybar kyla från Solna till Bromma innebär att vi gräver upp den östra sidan (jämna nummer) av Ranhammarsvägen från mars till november. Arbetet gör att framkomligheten begränsas men det går alltid att komma förbi våra arbeten. Det påverkar också busstrafiken genom att hållplatser förflyttas. Läs mer här. 

Danderyd

 • Mörbylund (kv Sjukhuset 9, 10): Anslutning av ny servis i pågår.