X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Hagalundsgatan: Arbetet med att byta ut gamla fjärrvärmeledningar som pågått under 2019 är inne i slutskedet. Etappen för 2020 börjar i slutet av februari.
 • Stora Frösunda: Omläggningsarbeten pågår.
 • Arenastaden: Nationalstadsarenan 3, anslutning till fjärrvärme pågår.
 • Frösundaleden/Fyrgränd/Förvaltarvägen: Vi gör markundersökningar i området.
 • Gång- och cykelvägen längs Bällstaviken vid Solna strand: En sträcka stängs av för att kunna dra kylledningar från Solnaverket ner i Bällstaviken. Arbetet beräknas vara klart i slutet på februari, se karta nedan. Röda linjen är omledningen av gång- och cykelvägen. Den blå prickade linjen är en alternativ cykelväg. Mer information om hela projektet hittar du här
  191111 Ny karta solna strand.pngDen röda linjen visar omledningen av gång- och cykelvägen. Den blå prickade linjen är en alternativ cykelväg.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan, Sturegatan: Omläggningsarbeten pågår.
 • Löfströms allé: Arbeten för Mälarbanan pågår vilket gör att fjärrvärmeledningar måste läggas om.

Bromma:

 • Ulvsundaleden mot Bromma Blocks: Här pågår arbeten med att korsa Ulvsundaleden för att bygga kylaledning till Hangar 5.
 • Bromma flygplats: Arbeten på fjärrvärmeledningarna.
 • Kvarteret Linnaberg 19, Annedal: Anslutningsarbeten pågår.
 • Gång- och cykelvägen mellan Johannesfred och Bryggerivägen: För att kunna bygga ut kyla till Bromma stängs gång- och cykelvägen av från slutet av januari till mitten av mars.

Danderyd:

 • Kvarteret Bulten: Anslutningsarbete pågår.
 • Mörbylund (kv Sjukhuset 9, 10): Anslutning av ny servis i pågår.